SMG MG201 - SmartMan Megacode Pro

SMG MG201 - SmartMan Megacode Pro
Základné oživovacie techniky - filter:Figurína dospelého
Modelový rad:SmartMan
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4118.SMGMG201
 • Detailný popis

Simulátory SmartMan do ľahko obsluhovateľného nácvikového programu prinášajú pokročilú nácvikovú interakciu. Tím môže vidieť každú úlohu a vykonávanú zručnosť; kvalitu kompresie hrudníka, kvalitu ventilácie a tiež môže pozorovať, kedy nastanú kritické udalosti. Môžete dokonca pozastaviť nácvik pre opravu niektorých akcií, alebo zdôrazniť niektoré body nácviku.

Srdcový rytmus

 • Rytmy pre náhlu srdcovú zástavu
 • Skúmanie rytmu pred začatím nácviku
 • Ovládanie rytmu a frekvencie

Zdravotný stav

 • Simulácia v reálnom čase podľa toho, ako si počínajú
 • Zodpovedá kvalite zručností
 • Ukazuje úroveň kritického stavu pacienta

Výkaz nácviku

 • Detail na vykonávané zručnosti
 • Výkaz jednotlivých úsekov
 • Kvalita zručností na prvý pohľad

Zobrazenie kritickej udalosti

 • Zoznam každej vyskytujúcej sa udalosti
 • Udalosť je označená názvom a časom
 • Zaznamenáva, aký srdcový rytmus je zobrazený
 • Zaznamenáva, keď je vnútrožilovo podané liečivo, a tiež aký druh

Externý ovládač

 • Môže byť použitý na niekoľkých tabletoch
 • Ovláda srdcové rytmy
 • Ovláda kritické udalosti
 • Umožňuje Vám riadiť nácvik na diaľku

Základné nácvikové vlastnosti

Opakovanie zručností

  • Kompresia: 30: 2 × 2 cykly
  • Kompresia: 30: 2 × 4 cykly (čas na ventiláciu)
  • Ventilácia: Vdychovanie (odozva na objem, množstvo a interval)
  • KPR:1 záchranár nacvičuje, 1 vykonáva test
  • KPR:2 záchranári nacvičujú, 1 vykonáva test

Zručnosti pri pokročilej resuscitácii

  • KPR s nácvikom a testom pokročilého zabezpečenia dýchacích ciest
  • KPR a intubácia počas prebiehajúcich kompresi
  • 10:1 asynchrónne KPR (nepretržité kompresie a ventilácia každých 6 sekúnd na intubovanom pacientovi)
Simulácia ventilácií
 • Vizualizácia dodaného objemu vzduchu
 • Zlepšuje techniku stláčania resuscitačného vaku
 • Zlepšuje kontrolu nad objemom a množstvom
 • Výučba správnej kontroly prietoku vzduchu pri dýchaní

Všeobecne k nácviku

 • Spĺňa "AHA Megacode Protocol"
 • Až 20 minút krízového nácviku, možnosť kedykoľvek zastaviť
 • Možnosť výberu či intubovať, alebo nie
 • Intubujte za chodu

Výukový mód

 • Nácvik je možné kedykoľvek pozastaviť, aby ste mohli diskutovať o určitom bode
 • Osvieženie zručností
 • Detailný výkaz, ktorý poukazuje na určité veci, ktoré by sa dali zlepšiť

Simulácia intubácia

 • Pre urýchlenie a spresnenie zavedenia zariadenia pre pokročilé zabezpečenie dýchacích ciest
 • Skóre za rýchlosť, presnosť, efektívnosť a správne umiestnenie a nafúknutie manžety

Hlásenie

 • Zobrazenie kvality zručností
 • Časová línia kritickej udalosti s uvedenými časmi
 • Detailné hlásenia z nácviku
 • Kvalita zručností v rôznych štádiách
 • Kvalita KPR zručností
 • Doba nečinnosti

Farmakoterapia

 • Terapie sa objavujú na časovej línii kritických udalostí
 • Všetky terapie sú zobrazené v protokole

Pokročilý nácvik záchranných techník

Ovládanie cyklov KPR

 • Nastavte počet cyklov
 • Nastavte množstvo kompresi v každom cykle

 Metronóm pre kompresie

 • Užívateľ môže pracovať s ním, alebo bez neho
 • Východisková hodnota frekvencie je 110 za minútu
 • Užívateľ si môže zvoliť frekvenciu
Metronóm pre ventilácie
 • Pomáha pre zlepšenie frekvencie pri stláčaní resuscitačného vaku
 • Pomáha zlepšiť interval pre prívod vzduchu

KPR tréner ventilácií

 • Zobrazuje objem a frekvenciu
 • Zobrazuje interval a celkový čas pre dve ventilácie
 • nepretržitý nácvik

Okno pre zobrazenie kritickej udalosti

 • Možnosť vypnúť alebo zapnúť
 • Zaznamenáva/zobrazuje, štádia nácviku s časmi
 • Zaznamenáva/zobrazuje, aký srdcový rytmus je zobrazený
 • Zaznamenáva/zobrazuje analýzu defibrilácii a či bol podaný výboj
 • Zaznamenáva/zobrazuje, či je aplikované vnútrožilové zavedenie
 • Zaznamenáva/zobrazuje aplikované liečivo v rámci farmakoterapie

Simulácia zdravotného stavu

 • Možnosť vypnúť alebo zapnúť
 • Vytváraný v reálnom čase
 • Zodpovedá úrovni zručnosti vykonávanej v určitom čase
 • Ukazuje prah úrovne údržby

Graf nečinnosti

 • Možnosť vypnúť alebo zapnúť
 • Zobrazuje farebný graf času nečinnosti

Simulácia srdcového rytmu

 • Ovládanie tlačidlom
 • Zaznamenáva časovú líniu kritických udalostí
 • Pre prehľad sa zobrazuje pred nácvikom
 • Možno zmeniť za pochodu pred defibriláciou
 • VF, VT, bradykardia, asystólia, NSR
 
Pozn.: Ovládací PC nebo tablet nejsou součástí dodávky.