Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu - Munktell Filtrak

 Grade  Filtrační rychlost
[s/10 ml]
 Záchyt částic
 [µm]
 Vhodné použití
 1288  10
velmi rychlý průtok
 12 – 15  hrubé vločkovité vzorky, hydroxidy železa, hliníku a chromu; sulfidy mědi, bismutu, kobaltu a železa, organické železité vzorky, zjišťování křemíku v oceli a surovém železe
 1289  20
rychlý průtok
 8 – 12  pro analytickou práci, sulfidy stříbra, olova a železa a manganu, uhličitany alkalických kovů, šťavelan vápenatý
 1292  50
středně rychlý průtok
 5 – 8  rutinní laboratorní práce, rychlá filtrace jemných vzorků, fosforečnan amonno-hořečnatý, hrubší vzorky síranu barnatého
 1290  100
pomalý průtok
 3 – 5  filtrace jemných vzorků, síran barnatý, dioxid olova, hydroxid vápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku
 1291  180
velmi pomalý průtok
 2 – 3  jemnozrnné vzorky, za studena srážený síran barnatý, pro kyselé a jemně zásadité roztoky

Cena

Eur

Skladem

1-24 81

Zobraziť ďalší (24)