Rastové komory s osvetlením

Homogénne svetlo v kombinácii s konštantnou teplotou a vlhkosťou je nevyhnutné na dosiahnutie ideálneho rastu rastlín alebo iných organizmov. Rastové komory BINDER zaisťujú všetko potrebné.

Komory BINDER radu KBW vytvárajú ideálne podmienky pre kultiváciu pomocou svetla a teploty. Rad KBF ponúka tiež systém regulácie vlhkosti.

Predhrievacie komora BINDER APT.line ™ v spojení s rýchlou reakciou na reguláciu vlhkosti, vysoko účinným chladením a rovnomerným rozložením svetla zabezpečuje prirodzené podmienky rastu.