O nás

Spoločnosť HELAGO vznikla v marci roku 1992, ako obchodná spoločnosť zastupujúca japonského výrobcu vážiacej a zdravotníckej techniky, firmu A&D. Veľmi rýchly rozvoj bol motivovaný predovšetkým potrebami lekární, a bol smerovaný hlavne na tento trh. V roku 1993 vznikla aj vlastná výrobná hala a bol vyrobený prvý nábytok pre lekáreň.

Rozvoj spoločnosti potom prekročil hranice cieľovej skupiny lekární a smeroval k vybaveniu laboratórií, špecializovaných učební, vedeckých inštitúcií, zdravotníckych zariadení, atď. Dnes môžeme našu činnosť špecifikovať v následujúcich bodoch:

  • návrhy, projekcie a výroba laboratórneho nábytku vrátane digestorov a energetických stolov
  • návrhy, projekcie a výroba interiérov lekární
  • dodávky laboratórnych prístrojov, pomôcok a spotrebného materiálu
  • vybavenie špecializovaných učební pre všetky typy škôl a vzdelávacích zariadení
  • učebné pomôcky pre výučbu prírodných vied
  • výučbové pomôcky pre technické školy a univerzity
  • zdravotnícke modely a fantómy pre výučbu prvej pomoci, ošetrovania a pre nácvik lekárskych zručností

Kvalitu našich výrobkov a služieb sa snažíme neustále zvyšovať. Naša spoločnosť je od roku 2004 držiteľom certifikátu Systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2001. Táto snaha nás sprevádza celú dobu existencie spoločnosti, a táto tradícia je pre nás zaväzujúca.

Veríme, že túto snahu oceníte i Vy...