Osveta

Sekcia osveta obsahuje modely a pomôcky, na ktorých možno jednoducho demonštrovať napríklad navliekanie kondómov, správny postoj pri zdvíhaní bremena či simulovať starobu. Nechýbajú tu samozrejme ani modely pre nácvik samovyšetrenia pŕs či semenníkov alebo pre osvetu v oblasti antikoncepcie.
1-24 39

Zobraziť ďalší (15)