Reálna Anatómia - Plastináty

Pre najimpozantnejšie zážitky pri poznávaní anatómie Vám predkladáme plastináty doktora von Hagensa, vynálezcu metódy plastinácie so 40 ročnými skúsenosťami v odbore...

O plastinácii

Plastinát - tělo

Plastinácia je proces, používaný v anatómii pre zachovanie ľudského tela, alebo vzorkov a preparátov z ľudského tela, vynájdený Doktorom Gűnterom von Hagensom v roku 1977.
Dnes vyrábané vzorky sú spoločným dielom veľmi skúseného týmu, pod vedením Dr. Hagensa.

 

Revolúcia vo výučbe anatómie

Inovatívna metóda konzervácie reálnych tkanív plastináciou priniesla výrazné zlepšenie anatomického výzkumu a výučby prostredníctvom vizuálneho a hmatového vnemu, a reálnosti.
Použitie týchto autentických ľudských vzorkov ponúka jedinečnú alternatívu k plastovým modelom a tradičným „mokrým" vzorkom.

 

Praktická anatómia

Poslaním von Hagensových plastinátov je umožniť výučbu anatómie získaním jedinečných skúseností za použitia autentických vzorkov z ľudského tela. Modely sú určené pre študentov, učiteľov, lekárov, vedcov a profesionálnych zdravotníkov. Ponúkaný výber výučbových vzorkov zahrňuje silikónové plastináty, plošné plastináty (rezy) a zobrazenie cievnych štruktúr. Možné je i prispôsobenie vzorkov špecifickým požiadavkám výučbových inštitúcií, univerzít, múzeí a vedeckých centier.

 

Etika

Všetky anatomické vzorky pochádzajú z tiel darcov, ktorí svoje telá darovali úradným zvolením za doby svojho života, za účelom vzdelávania budúcich generácií. Už takmer 35 rokov je tento darcovský program etickou chrbticou plastinácie.
Administrátorom tohto darcovského programu je inštitút Plastinácie v Heidelbergu, ktorý bol založený v roku 1993. Momentálne je v programe zaradených viac než 13.000 darcov z viac než 30 krajín. Prevažujú však darcovia z Nemecka (cca 85%), a severnej Ameriky (cca 10%). Prihláška do programu nie je záväzkom, ale iba dekláraciou úmyslu, ktorý môže byť kedykoľvek zrušený.
Plastinované ľudské vzorky môžu byť využité iba pre vedecké a výučbové účely.

 


Pre získanie viac informácií si u nás neváhajte vyžiadať bezplatné zaslanie kompletného katalógu.

 
 

 

Plastináty sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

wholebody

Silikónové plastináty

 • Celotelové vzorky
 • Hlava
 • Trup
 • Horné končatiny
 • Dolné končatiny
 • Panva
 • Kĺby
 • Orgány
 • Nervový systém
 • Krvný obeh
 • Dýchací systém
 • Močové ústrojenstvo
 • Reprodukčný systém

Zobrazenie cievnych štruktúr

Kostry a lebky

 

Plošné plastináty - řezyPlošné plastináty (rezy)*

 • Hlava
 • Hrudník
 • Panva
 • Celé telo
 • Horné končatiny
 • Dolné končatiny

Anatomické reprodukcie**Head-and-Neck-Slice

 • Celé telo
 • Hlava
 • Hrudník
 • Brucho
 • Panva
 • Horné končatiny
 • Dolné končatiny
 

Poznámka:
*Plošné plastináty sú 1-5 mm silné rezy reálnym ľudským telom. V porovnaní so snímkami z počítačovej tomografie či magnetickej rezonanie prezentujú plastinované rezy zobrazenie kolorovaných tkanivových štruktúr.

**Anatomické reprodukcie sú reprodukcie najzaujímavejších plošných plastinovaných rezov, prenesené vo vysokom rozlišení na plexisklo, určené k projekcii. Sú dostupné i širokej verejnosti, keďže tu nie sú obchodné obmedzenia s autentickými ľudskými tkanivami.