Kotlové teplomery

Obalové teplomery so stonkou v dĺžke podľa štandardných dĺžok ponorov jímky v prevedení priamom alebo uhlovom so stonkou ohnutou vzad v uhle 90°, v dvoch rozmerových veľkostiach stupnicovej časti.

Konštrukčné aj tvarové prevedenie zodpovedá technickým teplomerom. Uzáver teplomeru je na korok a tmel, organická náplň, vymeranie pri ponore stonky.

Ochranné puzdro stupnicovej časti je z plastickej hmoty a je nasadené na kovovej jímke zo zliatiny Al s pripojovacím závitom M 20 × 1,5 mm alebo závitom coulovým G 3/4" resp. G 1/2".

Štandardný pripojovací závit je M 20 × 1,5 mm (ak nie je v objednávke uvedené inak).

Do agresívneho prostredia možno dodať na zvláštnu požiadavku aj jímky mosadzné.

Cena

Eur

Skladem