Odolné proti požiaru

Základné rozdelenie týchto bezpečnostných skríň je na základe ich časovej odolnosti v prípade požiaru:

Typ 90 - 90 minútová ochrana proti požiaru v súlade s EN 14470-1
Typ 30 - 30 minútová ochrana proti požiaru v súlade s EN 14470-1
1-24 72

Zobraziť ďalší (24)