W42565 - Zväčšený model funkčného centra mozgu, 4 časti

W42565 - Zvětšený model funkčního centra mozku, 4 části
Hlava, mozog, nervový systém - filter:Mozog
Množstevná jednotka:ks
797,00 Eur
Cena bez DPH
956,40 Eur
Cena s DPH
Objednávkový kód:
4004.1005555
Získate:
290 Bodov
  • Detailný popis

Tento obľúbený model mozgu je napodobeninou mozgu praváka. Využíva kontrastné farby a ručne písané texty pre určenie a rozpoznanie motorických a zmyslových funkčných centier vnútri mozgu. Navyše pre sústredenie sa na intelektuálnu rolu dominantnej ľavej časti mozgu a kreatívnu úlohu pravej časti mozgu, model zdôrazňuje emočné, sexuálne, pamäťové a vedomostné funkcie limbického systému. Vnútri mozgu sú rozlíšené zmyslové časti a centrá vnímania do 20 špecifických častí tela a motorické centrá ovládajúce 19 častí tela. Nasledujúce laloky a časti tohto dvojnásobne zväčšeného mozgu sú znázornené v rôznych farbách a označené v anglickom jazyku:

  • Čelný lalok
  • Lebečný lalok
  • Výbežkový lalok
  • Spánkový lalok
  • Motorická časť mozgovej kôry
  • Somatosenzorická časť mozgovej kôry
  • Limbická časť mozgovej kôry
  • Mozoček
  • Mozgový kmeň

12 lebečných nervov a prídavné vlastnosti očíslované. Viac ako 120 vlastností mozgu, na modeli ručne očíslovaných, nájdete v zodpovedajúcej príručke. Tento ľudský mozog je dodávaný na podstavci.