S3005 - HAL pediatrický simulátor päťročného chlapca

S3005 - HAL pediatrický simulátor päťročného chlapca

Objednávacie číslo: 4108.S3005

Produkt je na objednávku. Napíšte nám na info@helago-sk.sk alebo vyplnte formulár.

Viac ako nákup. Získavate servis a odborné poradenstvo. Spýtajte sa, ktoré produkty a ich kombinácie doporučujeme presne vám.

 • Simulation Made Easy®
 • Osvedčená technológia HAL
 • Bez potreby externých pripojení a bezdrôtová komunikácia
 • Plne responzívny počas transportu
 • Ovládanie za pochodu alebo na základe scenára
 • Obsahuje balíček SLE scenárov k pediatrickému simulátoru HAL
 

Poskytnite svojim študentom veľmi kvalitný pediatrický nácvik založený na simulácii s pediatrickým simulátorom HAL.

Od ošetrovateľstva až po akútnu starostlivosť. Pediatrický simulátor HAL vám umožňuje trénovať tímovú spoluprácu a zručnosti v oblasti starostlivosti o pacienta cez praktické cvičenia. Pediatrický HAL je bezdrôtový a bez potreby externých pripojení a zostáva plne funkčný aj počas prevozu či premiestňovania.

 

Realistické dýchacie cesty

Umožňuje orálnu a nazálnu endotracheálnu intubáciu a obsahuje oblasť pre tracheostómiu pre opatrovateľské úkony.

 

Dýchacie cesty a dýchanie

Programovateľný zdvih hrudníka a dychové vzorce.

 

Reakcia na KPR v reálnom čase

Realistický spätný ráz hrudníka, viditeľný zdvih hrudníka s PPV a variabilná centrálna cyanóza.

 

Intraoseálny prístup

Systém pre intraoseálne infúzie a injekcie s realistickými holennými kosťami.

 

Možnosť používania reálnych monitorov

Monitorujte krvný tlak a EKG. Vykonávajte kardiostimuláciu a defibriláciu pomocou skutočnej energie.

 

Intravenózny prístup

Je možný odber vzorky, infúzie a bolus.

 
 • Používajte naše vopred naprogramované scenáre navrhnuté lekárskymi profesionálmi. Upravujte ich, alebo si rýchlo vytvárajte svoje vlastné.
 • Použite našu knižnicu predprogramovaných fyziologických stavov, upravujte ich, alebo špecifikujte stav simulátora pomocou softvéru
 • Uložte každý fyziologický stav na vlastnú paletu stavov
 • Ovládajte simulátor pomocou bezdrôtového PC a simulujte náhle život ohrozujúce situácie a sledujte aktivitu poskytovateľov starostlivosti
 

Vrátane nového balíčka SLE scenárov

Nový balík SLE scenárov pre pediatrický simulátor HAL vám poskytuje knižnicu scenárov pripravených na použitie, ktoré vám pomáhajú maximalizovať efektivitu výučby a pripraviť tak študentov na stretnutie so skutočným klinickým pacientom. Balíček obsahuje 10 SLE scenárov so sprievodcom pre plánovanie, prípravu a vykonanie každého zo scenárov.

 1. Akútna lymfocytárna leukémia (ALL)
 2. Zápal slepého čreva
 3. Pooperačná starostlivosť po srdcovej transplantácii
 4. Potenciálna otrava organofosfátmi
 5. Respiračný syncytiálny vírus (RSV)
 6. Sepsa vo veku šiestich rokov
 7. Zvládanie záchvatu
 8. Status asthmaticus
 9. Trauma spojená s týraním detí
 10. Päťročné dieťa s traumou
 
 • Vyberte si fyziologický stav simulátora z palety a kombináciou stavov vytvárajte scenáre
 • Nastavte čas na spúšťanie každého zo stavov
 • Začleňte do scenára časové oneskorenie medzi stavmi, alebo nastavte plynulé prechody
 • Keď je táto funkcia aktivovaná, stav pediatrického simulátora HAL sa bude meniť z jedného na ďalší
 • Použite stylus na dotykovú obrazovku pre vetvenie možností rôznych stavov, aby bolo možné nastaviť variantu, pokiaľ by tím urobil v liečbe chybu bez toho, aby došlo k prerušeniu scenára
 • Použite obsiahlu knižnicu hlasových reakcií, ktoré môžete kombinovať pre umožnenie dialógu
 • Aktivity sú označené časom a zaznamenané v protokole pre následné vyhodnotenie a rozbor
 

Obecné vlastnosti

 • Veľkosť 5-ročného dieťaťa
 • Bezdrôtový; plne responzívny počas transportu
 • Podpora bežných pacientskych pozícií ako napríklad sed a pozície na chrbte
 • Vnútorný akumulátor umožňuje až 3 hodiny bezdrôtovej prevádzky
 • Dostupný v troch odtieňoch kože
 • Programovateľná frekvencia žmurkania
 • Nezávislá aktívna reakcia zreníc na svetlo
 • Záchvaty s voliteľnou intenzitou
 

Dýchacie cesty

 • Možnosť bezdrôtového hlasového prenosu
 • Vyše 50 vopred nahraných hlasových reakcií
 • Anatomicky presná ústna dutina a dýchacie cesty
 • Zvuky dýchacích ciest
 • Orálna a nazálna endotracheálna intubácia
 • Podpora zavedenia NG/OG trubice – bez použitia tekutín
 • Opuch jazyka
 • Miesto na ošetrovanie tracheostómie, tracheálne odsávanie – bez použitia tekutín
 • Detekcia a záznam hĺbky tracheálnej intubácie
 

Dýchanie

 • Viditeľný zdvih hrudníka pri ventilácii pozitívnym tlakom
 • Ventilácie sú merané a zaznamenávané v reálnom čase
 • Spontánne dýchanie s voliteľnými vzorcami dýchania
 • Programovateľná dychová frekvencia a pomer nádychu a výdychu
 • Programovateľný jednostranný zdvih a pokles hrudníka
 • Možnosť reálnej exhalácie CO2
 • Voliteľné normálne a abnormálne zvuky pľúc
 • Zvuky pľúc v prednej časti na oboch stranách
 • Zvuky pľúc v zadnej časti
 • Jednostranný zdvih hrudníka pri intubácii pravej vetvy
 

Obehový systém

 • eCPRTM nácvik a monitorovanie KPR v reálnom čase
 • Kompresie hrudníka vytvárajú hmatateľný pulz
 • Programovateľná tepová frekvencia a zdravé a abnormálne zvuky srdca
 • Vrátane komplexnej knižnice EKG rytmov s voliteľnými zmenami tepovej frekvencie
 • Podpora monitorovania EKG pomocou reálnych zariadení
 • Defibrilácia, kardioverzia a kardiostimulácia pomocou reálnych zariadení a skutočnej energie
 • Možnosť voľby defibrilačných miest v prednej aj zadnej časti
 • Centrálna cyanóza s rôznymi intenzitami
 • Hmatateľný pulz na oboch stranách: karotický, brachiálny, radiálny a femorálny
 • Meranie krvného tlaku pomocou auskultácie za použitia sfygmomanometra
 • Realistické Korotkoffove zvuky
 • Intravenózny prístup na oboch stranách: bolus, infúzie a odber vzoriek
 • Intraoseálny prístup v proximálnej časti holene
 

Ostatné vlastnosti

 • Distenzia žalúdka
 • Voliteľné normálne a abnormálne zvuky čriev
 • Močová katetrizácia s návratom tekutiny
 • Vymeniteľné ženské a mužské genitálie
 • Balíček SLE scenárov
 

Voliteľné príslušenstvo

GAUMARD VitalsTM Lôžkový virtuálny monitor
S3005.001.R2
GAUMARD VitalsTM lôžkový virtuálny pacientsky monitor. Simuluje cez 20 dynamických číselných parametrov a kriviek. Prispôsobiteľný interface.

 

GAUMARD VitalsTM prenosný virtuálny monitor
S3005.002
Prenosný GAUMARD VitalsTM virtuálny pacientsky monitor. Simuluje cez 20 dynamických číselných parametrov a kriviek. Prispôsobiteľný interface.

 

Bezdrôtový hlasový prenos
S3005.300
Pridávajte vopred naprogramovaný plač, alebo sa staňte hlasom simulátora a simulovaná interakcia pacienta a lekára bude ešte realistickejšia.

 

Regulátor exhalácie CO2
S3005.178
Reálne a merateľné EtCO2 s 10 programovateľnými úrovňami výdaja CO2.

Množstevná jednotka
ks
S3005 - HAL pediatrický simulátor pětiletého chlapce

S3005 - HAL pediatrický simulátor päťročného chlapca