S 2209- Premie HAL- Pacientský simulátor predčasne narodeného dieťaťa v 30. týždni tehotenstva

Premie HAL - Pacientský simulátor 30týdenního předčasně narozeného dítěte
Premie HAL - Pacientský simulátor 30týdenního předčasně narozeného dítětePremie HAL - Pacientský simulátor 30týdenního předčasně narozeného dítěte
Zvládanie krízových stavov - filter:Figurína dieťaťa
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4108.S2209
 • Detailný popis

Premie HAL S2209 je realistický bezdrôtový pacientský simulátor predčasne narodeného dieťaťa v 30.týždni tehotenstva, navrhnutý pre umožnenie nácviku stážistov a lekárskych profesionálov v oblasti zaistenia dýchacích ciest, resuscitácie, stabilizácie, transportu a intenzívnej starostlivosti o predčasne narodené dieťa. 

Unikátne zaisťovanie dýchacích ciest u predčasne narodených detských pacientov

Vďaka vývoju za pomoci najnovších laserových a 3D tlakových technológií predstavuje Premie HAL účastníkom nácviku najpresnejšiu dostupnú anatómiu dýchacích ciest medzi simulátormi. Vysoká anatomická presnosť umožňuje nacvičujúcim používať štandardné zariadenia pre intubáciu dýchacích ciest pre rozvoj techník a jemnej motoriky. 

Odozva na kvalitu KPR a záznamy výkonu

eCPRTM senzory vo vnútri simulátora získavajú metriku kvality ventilácií a kompresií v reálnom čase, čo nacvičujúcim umožňuje identifikovať a popísať medzery vo výkone s vyššou efektívnosťou.

 • Hĺbka, frekvencia a doba prerušenia kompresií
 • Frekvencia a doba trvania ventilácie
 • Smart CPR hlasový tréner
 • Zhrnutie záznamu z výkonu

 

Reálna mechanická ventilácia. reálna odozva.

Premie HAL obsahuje mäkké pľúca, ktoré vytvárajú realistické PV vlny na reálnych mechanických ventilačných a iných respiračných zariadeniach. To umožňuje účastníkom dodržiavať nastavenie a algoritmy podľa doporučených predpisov, zatiaľ čo si rozvíjajú zručnosti, ktoré je možné veľmi dobre využiť pri reálnych situáciách.

Kompletné riešenie obsahuje tablet so softvérom UNI a SLE (získavanie skúseností z výučby formou simulácie)

Premie HAL obsahuje výkonný UNI ovládací interface a 5 scenárov zameraných na výsledky a sprevádzaný tlačeným sprievodcov pre usporiadanie, plánovaní a uľahčenie každej skúsenosti z výučby. 

Gaumard VitalsTM Virtuálny pacientský monitor

Voliteľný pacientský monitor Gaumard VitalsTM simuluje funkčnosť a vzhľad reálneho pacientského monitoru, čo umožňuje účastníkom nacvičovať interpretáciu dát, dokumentáciu a zručnosti pre vykonávanie klinických rozhodnutí.

 

Bezdrôtový, pripravený k nácviku transportu a evakuácie

Premie HAL je počas transportu plne funkčný vďaka batérii s dlhou výdržou a testované bezdrôtovej technológii.

Vlastnosti produktu

VŠEOBECNÉ

 • Gestačný vek: 30 týždňový predčasne narodený novorodenec
 • Hmotnosť: 1,32 kg
 • Dĺžka: 39,9 cm
 • Jemná a pružná koža na celom tele
 • Bezdrôtový, plne responzívny počas transportu
 • Bezdrôtové ovládanie na vzdialenosť až na 30 m
 • Vnútorná nabíjateľná batéria poskytuje hodiny prevádzky bez nutnosti pripojenia k elektrickej sieti
 • Vrátane tabletu so softvérom UNI
 • Obsahuje 5 naprogramovaných SLE

 

NEUROLOGICKÉ VLASTNOSTI

 • Plač synchronizovaný s dýchaním

 

DÝCHACIE CESTY

 • Realistická a anatomicky presná ústna dutina a dýchacie cesty
 • Podpora orálnej a nazálnej endotracheálnej intubácie pomocou štandardných doplnkov
 • Podpora zavedenia pažerákovej trubice
 • Voliteľné zvuky horných dýchacích ciest synchronizované s dýchaním

 

DÝCHANIE

 • Automatické, spontánne dýchanie
 • Programovateľná frekvencia dýchania a pomery I:E
 • Vopred naprogramované vzorce dýchania
 • Voliteľné normálne a abnormálne zvuky pľúc
 • Mäkké pľúca a viditeľné zdvíhanie hrudníka podľa nariadením odporúčaných hodnôt pre prietok vzduchu, PIP a PEEP
 • Podpora štandardných ventilačných zariadení s pozitívnym tlakom vrátane resuscitačnej masky, CPAP a ďalších
 • Odozva na PPV ventiláciu v reálnom čase pomocou UNI ovládacieho interfacu
 • Programovateľné jednostranné zdvíhanie hrudníka simuluje pneumotorax

 

OBEHOVÝ SYSTÉM

 • Centrálna cyanóza s rôznymi zmenami farby
 • Obsahuje komplexnú knihovňu EKG rytmov s voliteľnými srdcovými rytmami
 • Podporuje monitorovanie EKG pomocou reálnych zariadení
 • Normálne a abnormálne zvuky srdca s nastaviteľným srdcovým rytmom
 • eCPRTM záznam a odozva na kvalitu KPR v reálnom čase
  • Čas do KPR
  • Hĺbka/frekvencia kompresií
  • Prerušenie kompresií
  • Frekvencia ventilácií
  • Nadmerná ventilácia
  • KPR hlasový tréner
  • Záznam z výkonu KPR
 • Automatické a hmatateľné pulzy
  • Na fontanele
  • Brachiálny
  • Pupočný
  • Femorálny
 • Intenzita pulzu je závislá na krvnom tlaku
 • Podpora zavedenia vnútrožilovej kanyly: bolus, infúzia a odoberanie vzoriek
  • Dorzálna strana ruky (na oboch rukách)
  • Pupočná katetrizácia (UVC(UAC)
  • Dorzálna strana chodidla
 • Intraoseálny prístup na pravej holeni podporuje súvislú infúziu
 • Detekcia umiestnenie teplotného senzora
 • Podpora virtuálnej kardiostimulácie a defibrilácie cez Gaumard VitalsTM virtuálny pacientský monitor

 

UNI® INTERFACE PRE OVLÁDANIE SIMULÁTORA

 • Podpora prevádzky za behu alebo prostrednictvom programovateľných scenárov
 • 3D vizualizácia pacienta
 • Zobrazenie virtuálneho pacientského monitora
 • Editor scenárov
 • Vopred naprogramovaná a citovateľná knihovňa scenárov
 • eCPRTM - monitor a tréner kvality KPR
 • Model hypoxie
 • Editor pracovných záznamov
 • Možnosť vytvorenia dotazníka
 • Časovo označené záznamy udalostí a sledovanie akcií poskytovateľa starostlivosti

 

Obsah balenia

 • Premie HAL S2209
 • UNI® Tablet
 • 5 SLE
 • Sprievodca pre inštruktora v AJ
 • Nabíjačka batérie
 • Vymeniteľný žilový systém spodných častí paží, intraoseálne vložky, pupočné šnúry
 • Pupok po odstránení pupočnej šnúry
 • Prenosný obal
 • Manuál v AJ

 

Voliteľné príslušenstvo

 • 4108.S2209.001.R2 - Gaumard Vitals lôžkový pacientský monitor
 • 4208.S2209.002 - Gaumard Vitals mobilný pacientský monitor