LF01087 - Simulátor na kanyláciu centrálnej žily

LF01087 - Simulátor pro kanylaci centrální žíly
Kanyly, injekcie, napichovanie - filter:Trup
Množstevná jednotka:ks
1.179,00 Eur
Cena bez DPH
1.414,80 Eur
Cena s DPH
Objednávkový kód:
4107.LF01087
Získate:
613 Bodov
  • Detailný popis
  • cenná učebná pomôcka pre tých, ktorí sa zúčastňujú ATLS a ACLS a na všetok zdravotný personál, ktorý potrebuje


Prístupy:

  • v.subclavia - infraklavikulárny a supraklavikulárny prístup
  • v.jugularis interna - predný, Stredný a zadný prístup
  • v.jugularis externa
  • presne imituje úroveň obtiažnosti pri kanylácii podkľučkovej a jugulárnej žily
  • hlava je naklonená doľava, aby bolo označenie vstupu ľahšie
  • mäkká plastická koža sa zovrie okolo kanyly a utesní tak miesto vpichu
  • hmatateľná karotická tepna
  • m.sternocleidomastoideus, ktorý je rozdelený na sternálnu a klavikulárnu hlavu a sternálna jamka, ktorá pri pohmatom vklesává o 2 - 4 cm