2003 - leXsolar-NewEnergy Ready-to-go

2003 - leXsolar-NewEnergy Ready-to-go
Kit k pochopeniu tém fotovoltaických, veterných a vodných elektrární, elektrickej mobility a palivových článkov.
Téma:Palivové články a "H" technológia
Množstevná jednotka:ks
2.045,00 Eur
Cena bez DPH
2.454,00 Eur
Cena s DPH
Objednávkový kód:
5501.2003
Získate:
1 063 Bodov
  • Detailný popis
Kit umožňuje študentom kvalitatívne a kvantitatívne experimenty k pochopeniu tém fotovoltaických, veterných a vodných elektrární, elektrickej mobility a palivových článkov. Vrátane digitálnej príručky k pokusom v anglickom jazyku, česká verzia za príplatok.
 

Experimenty - Primárna úroveň

1. Od svalovej sily po prúd ... na svetlo
2. Od svalovej sily po prúd ... k pohybu
3. Od svalovej sily až po prúd ... po zvuk
4. Slnečný článok poháňa motor
5. Solárny modul napája bzučiak
6. Solárny modul napája LED
7. Čím väčší je solárny článok, tým ...?
8. Solárny modul napája LED
9. Od solárneho článku k solárnemu modulu
10. Tieňovanie solárnych modulov
11. Veterná turbína napája bzučiak
12. Veterná turbína napája LED
13. Vplyv smeru vetra
14. Vplyv tvaru lopatiek rotora
15. Vplyv rýchlosti vetra
16. Vodné koleso napája bzučiak
17. Vplyv výšky pádu vody
18. Skladovanie slnečnej energie
19. Skladovanie veternej energie
20. Čo je to elektrolyzér?
21. Ako môže byť voda rozložená?
22. Čo je palivový článok?
23. Palivový článok poháňa motor
24. Palivový článok napája bzučiak
25. Spotreba energie niekoľkých spotrebiteľov
26. Porovnanie žiarovky a LED
27. Skladovanie a výroba energie ...-mobilitu

Experimenty - Sekundárna úroveň

1. Formy energie a spotrebiteľov
2.1. Základná štruktúra: rotačné kotúče
2.2 Vlastnosti farieb
2.3 Miešanie farieb
2.4 Farebný podvod s Benhamovým diskom
2.5 Relief-disk
3. Závislosť výkonu solárneho článku na jeho ploche
4.1 Závislosť výkonu solárnych článkov na uhle dopadu svetla (kvalitatívne)
4.2 Závislosť výkonu solárnych článkov na uhle dopadu svetla (kvantitatívne)
5. Závislosť výkonu solárneho článku na intenzite osvetlenia
6.1 Závislosť výkonu solárneho článku na zaťaženie
6.2 Vlastnosti I-V charakteristík a faktor plnenia solárnych článkov
6.3 Závislosť I-V charakteristík solárneho článku na osvetľovanie
7.1 Vplyv zmeny rýchlosti vetra (kvalitatívne)
7.2 Vplyv rýchlosti vetra na veternú turbínu (kvantitatívne)
8. Počiatočná rýchlosť vetra veternej turbíny
9. Zmena napätia turbíny spojením viacerých spotrebičov
10. Charakteristické krivky veternej turbíny
11.1 Vplyv počtu lopatiek rotora (kvalitatívne)
11.2 Vplyv počtu rotorových listov (kvantitatívne)
12.1 Vplyv smeru vetra (kvalitatívne)
12.2 Vplyv smeru vetra (kvantitatívne)
13.1 Vplyv rozostupu lopatiek rotora (kvalitatívne)
13.2 Vplyv rozostupu lopatiek rotora (kvantitatívne)
14.1 Vplyv tvaru čepele (kvalitatívne)
14.2 Vplyv tvaru lopatiek rotora (kvantitatívne)
15.1 Voda ako zdroj energie (kvalitatívne)
15.2 Voda ako zdroj energie (kvantitatívne)
16.1 Vplyv výšky pádu vody (kvalitatívne)
16.2 Vplyv výšky pádu vody (kvantitatívne)
17. Čo znamená elektrolyzér?
18. Čo znamená palivový článok?
19. Charakteristická krivka elektrolyzéra
20. Charakteristická krivka palivového článku
21. Prevádzka elektrického vozidla s reverzibilným palivovým článkom

Zoznam prvkov:

1 x 1100-02 Solárny modul 0.5 V, 840 mA
1 x 1100-07 Solárny modul 1.5 V, 280 mA
1 x 1100-19 leXsolar-Base veľká
1 x 1100-20 modul svetlo
1 x 1100-23 modul potenciometer
1 x 1100-25 modul bzučiak
1 x 1100-26 modul žiarovka
1 x 1100-27 modul motor bez prevodovky
1 x 1100-28 farebné disky - Set 1
1 x 1100-29 sada krytiek na solárne články (4 ks)
1 x 1100-31 Solárny modul 2.5 V, 420 mA
1 x 1600-02 modul kondenzátor 5.0F / 5.4V
1 x 1400-08 LED-modul 2mA, červená
1 x 1400-12 leXsolar-Wind rotor set
1 x 1400-19 Ventilátor
1 x 1400-21 rotor turbíny
1 x 1400-22 modul veternej turbíny
1 x 1602-01 Základná jednotka malá
1 x 1602-02 ručný generátor
1 x 1800-15 Destilovaná voda (100 ml)
1 x 1801-02 model elektromobilu
1 x 1900-01 modul vodného kolesa
1 x 9100-03 AV-Modul
1 x 9100-05 PowerModul
1 x L2-02-051 Silikónová hadička 12 mm
1 x L2-06-012 prepojovací kábel čierny 25 cm
1 x L2-06-013 prepojovací kábel červený 25 cm
1 x L2-06-014 prepojovací kábel čierny 50 cm
1 x L2-06-015 prepojovací kábel červený 50 cm
2 x L2-06-033 spojka
1 x L2-06-067 Reverzný palivový článok
1 x L3-01-175 penová vložka
1 x L3-03-220 návod na použitie chrániča prstov
1 x L3-01-187 Box
1 x L3-03-258 Infoleták uvedenie do prevádzky
1 x L3-03-259 obrázok uloženia