HAL S1030 - Simulátor funkčných dýchacích ciest a kompliancie pľúc

HAL S1030 - Simulátor funkčních dýchacích cest a kompliance plic
Zvládanie krízových stavov - filter:Hi-Tech simulátory
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4108.S1030
 • Detailný popis
HAL S1030 je celotelový počítačm ovládaný pacientský simulátor navrhnutý pre výcvik študentov a profesionálnych lékarov v oblasti respiračnej starostlivosti. Tí môžu nacvičovať liečbu a zvládánie dýchacích ochorení pomocov reálneho mechanického ventilátoru. Rovnako ako reálny pacient, i tento simulátor HAL obsahuje realistické dýchacie cesty, je schopný udržať hodnotu PEEP od 5 do 20 cm H2 0, spúšťať asistovanú ventiláciu, je možné u neho meniť poddajnosť plúc a bronchiálnu rezistenciu dýchacích ciest na oboch stranách, množstvo vydychovaného CO2 a ďalšie funkcie. Tieto vlastnosti umožňujú lektorom simulovať ochorenia a stavy, ako je syndróm akútnej dychovej tiesne, CHOPN a astma, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnych situáciach.
 
 • celotelová figurína dospelého HAL
 • prednastavené scénáre alebo nastavenie vlastných
 • intubovatelné a programovatelné dýchacie cesty
 • pripojenie figuríny k skutečnému ventilátoru
 • použitie dynamickej plúcnej mechaniky v kompletných scenároch, užívateľské rozhranie UI poskytuje spätnú väzbu mechanického ventilátoru
 
Použitie
 • BVM, intubácia alebo mechanická ventilácia
 • programovateľný otok jazyka, hltanu a laryngospasmus
 • praktická výuka intubácie a starostlivosti o zdravotný stav pacienta
 • 10 úrovní poddajnosti pľúc, od 15 do 50 cm H2 O
 • 10 úrovní rezistencie dýchacích ciest
 • možnosť režimov ventiláce A/C a PCV
 • možnosť asistovanej ventilácie v rôznych rýchlostiach dýchania
 • možnosť použitia ventilov PEEP
 • výdych CO2
 • špecifikácia stanoveného času a rychlosti dýchania, ukazateľ pomeru nádychu a výdychu
 • vopred naprogramované ochorenia dýchacích ciest a pľúc:
 • astma, chronická bronchitída, CHF, pneumotorax
 • nastavenie intenzity nádychu v pomere k výdychu
 • špecifikácia pľúcnych oziev (4 predné 4 zadné ozvy)
 • zmena nastavených ochorení alebo vytvorenie vlastných
 • vytvorenie scenárov na základe vlastných skúseností, ľahké použitie, software UNI
 • pripojenie simulátoru k reálnemu ventilátoru, u ktorého sa dá nastaviť objem a tlak