BS 25/1 - Mozog s označenými cytoarchitekturálnymi oblasťami

BS 25/1 - Mozek s označenými cytoarchitekturálními oblastmi
Hlava, nervový systém - filter:Nervový systém
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
2114.WRT00116
  • Detailný popis

Životná veľkosť. Podľa Prof. Dr. J.W. Rohen, Oddelenie anatómie univerzity Erlagen. Model je rozdelený na 15 častí: mozgová hemisféra (2), spánkový a tylový laloky s limbickým systémom, mozoček, čelný lalok, corpus callosum, mozgový kmeň (2), corpus striatum, ostrovček (2), nucleus lentiformis (ľavý), vnútorné puzdro (pravé), mozgové dutiny, spodok lebky ako podstavec.

Výška: 23 cm, šírka: 15 cm, hrúbka: 18 cm, hmotnosť: 1,8 kg