Altay_mobile_lab-celek
Mobilní přírodovědná laboratoř
  • Mrknutím oka změní vaši běžnou učebnu na přírodovědnou laboratoř!
  • Poskytuje pracovní povrch odolný vůči kyselinám, autonomní systém pro přívod a odvod vody a soběstačné kahany.
  • Na předním panelu je také zabudovaný nápájecí zdroj 0-12 V, s digitálním voltmetrem a ampérmetrem.
  • Uzamykatelné přihrádky poskytují dostatečný úložný prostor a zásuvkové systémy s pěnovými vystýlkami chrání uložený obsah proti otřesům a snižují tak riziko rozbití. Zároveň je systém ukládání velmi přehledný a umožňuje snadnou kontrolu kompletnosti po ukončení práce. Minimalizují se tak možné ztráty.
 
Rychlost
Průměrný čas pro sestavení pokusu je jen 8 minut. Tím jsou pro vyučující vyřešeny komplikace spojené s nedostatkem laboratorních techniků a s plýtvání časem při sestavování pokusů.
 
 
Bezpečnost
Mobilní laboratoř myslí také na bezpečnost. Obsahuje hasicí přístroj pro případ požáru a lékárničku pro případ nehody či zranění během laboratorních prací.

 

Ocenění
Výrobek byl oceněn asociací Worlddidac jako inovativní vzdělávací produkt.