Robot vydáva lieky

Lekáreň U Modrého robota - PIO FN HK
Lekáreň U Modrého robota - PIO FN HK

Nejde o správu z budúcnosti, naozaj čítate správne. Dnešným dňom (19.5.2015) bol za prítomnosti médií slávnostne uvedený do prevádzky prvý výdajný automat na lieky v ČR umiestnený v štátnom zdravotnom zariadení. Výdajný automat CONSIS B5, ktorý je v súčasnosti najväčší z celej rodiny Consisov rady B, bol spustený v novej nemocničnej lekárni s príznačným názvom "U Modrého robota" ktorá bola novo vybudovaná v pavilóne interných disciplín vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové.

Dodaním, inštaláciou a oživením výdajného automatu bola poverená naša firma HELAGO-CZ, ktorá sa zariadením lekární zaoberá už viac ako 20 rokov.

A ako vlastne robot funguje?

V prípade pacientom predloženého receptu s QR kódom, stačí lekárnikovi iba čítačkou načítať príslušný kód a behom niekoľkých sekúnd už robot vydá lekárnikovi príslušný liek. Ani pacienti s receptom bez QR kódu však nie sú ochudobnení. Lekárnik iba musí zadať požiadavku na príslušný liek do počítača ručne a potom už opäť pracuje robot. Hoci je zámena vydávaného lieku veľmi málo pravdepodobná, stále tu zostáva lekárnik ako veľmi dôležitý kontrolný článok medzi pacientom a robotom a správnosť vydávaného lieku samozrejme ešte kontroluje.
Hlavný prínos výdajného automatu je predovšetkým v rýchlosti obsluhy a v ušetrenom čase, ktorý by inak lekárnik potreboval k vyhľadaniu a prineseniu príslušného lieku. Teraz má možnosť vďaka robotovi využiť tento čas ďaleko efektívnejšie a venovať sa zákazníkovi. Zoznámiť ho napríklad s dávkovaním daného lieku, s jeho vedľajšími účinkami, prípadne odporučiť nejaký ďalší vhodný podporný prípravok. Celý proces odbavenia zákazníka sa tak výrazne urýchli, čo vedie spravidla aj k zvýšenej spokojnosti zo strany zákazníkov.

Na princíp fungovania celého procesu sa môžete taktiež pozrieť v reportáži "Som robot a budem vašim novým lekárnikom", ktorú natočila v lekárni U Modrého robota Česká televízia.

Na našich webových stránkach nájdete kompletné detailné informácie o ponuke automatizovaných výdajných systémov CONSIS.