Novinky špičkového výrobce teplotní techniky BINDER

Testování baterií

Komory na testování baterií, Binder

Komory pro testování baterií od společnosti BINDER jsou vhodné pro zkoušky prováděné na lithium-iontových článcích a modulech. Manipulace s lithium-iontovými bateriemi může představovat řadu potenciálních rizik. Provozovatelé systémů musí vyhodnotit úroveň rizika a čelit mu pomocí vhodné bezpečnostní koncepce. Série teplotních zkušebních komor LIT MK od společnosti BINDER poskytuje regulovatelný teplotní rozsah od -40 ° C do +110 ° C. Jednotky jsou standardně vybaveny rozsáhlým bezpečnostním vybavením, takže testy na lithium-iontových článcích lze provádět při předpokládané úrovni nebezpečnosti EUCAR 6.

Nové testovací komory s označením LIT MK 240 a LIT MK 720 od německého výrobce testovacích a klimatických komor Binder GmbH, prošly úspěšně zkouškami, které provedl nezávislý certifikační orgán TÜV SÜD AG. Jejich výsledkem je získání certifikátu, že jsou komory LIT MK 240 a LIT MK 720 vhodné pro testování baterií pro úroveň nebezpečí specifikovanou EUCAR 6. Komory jsou komplexně zabezpečeny a je možné je použít pro zátěžové testy s lithium-iontovými bateriemi. Přístroje zajišťují současně ochranu obsluhujících osob, vlastní komory i jejího okolí před poškozením. Dlouhodobý vývoj všech prvků měl jediný cíl, poskytnout zákazníkům nejlepší možnou bezpečnostní ochranu. Bezpečnostní koncepce zahrnuje například nezávislou teplotní ochranu aktivovanou při teplotě nad 120°C, zesílené přídavné panty dveří a nerezovou klapku pro uvolnění tlaku. Dalším významným bezpečnostním prvkem jsou integrované senzory, které měří koncentraci CO, H2 a O2 v testovacím prostoru. Pokud je překročena mezní hodnota koncentrace jednotlivých plynů, dojde k automatickému proplachu pracovní komory CO2. Systém hašení komory pomocí CO2 je připraven kdykoliv zasáhnout. V případě pochybností nebo zhoršujícího se průběhu testu, může obsluha spustit tento hasící systém také sama. Testovací komory lze přizpůsobit konkrétním požadavkům uživatele, výrobce nabízí v rámci programu Binder Individual širokou škálu možností přizpůsobení.

Mrazicí box

Mrazničky BINDER pro bezpečné a spolehlivé skladování 

V novém mrazáku BINDER s velmi nízkou teplotou je pozornost zaměřena na ekologii a design. To platí zejména pro co nejlepší energetickou účinnost ve své třídě a použití chladiv, která nejsou škodlivá pro klima. Díky vhodným velikostem jednotek, propracovaným možnostem a praktickému příslušenství mají uživatelé vše, co potřebují pro spolehlivé dlouhodobé skladování vysoce citlivých vzorků.

Německý výrobce Binder GmbH, je znám již desetiletí jako tradiční výrobce skříňové teplotní techniky. V nabídce jsou kromě klimatických komor také testovací skříně s řízeným ohřevem a chlazením a již několik let jsou ve výrobním programu také nízkoteplotní mrazáky, které pracují v teplotním rozsahu od -90°C do -40°C. Pracovní teplotu lze nastavit s přesností na jeden stupeň. Firma Binder zaměřila design svých nových mrazáků řady UF V500 a UF V700 hlavně na ekonomický a ekologický provoz. Dosáhla toho, že zmíněné přístroje mají nejlepší energetickou účinnost ve své třídě, pouhých 7,9 kWh/ den, což může představovat úsporu na energiích až ve výši 100 000 Kč za 10 let provozu ve srovnání s jinými mrazáky.  Úsporný provoz je výsledkem použití vakuových izolačních panelů. Izolace skříně dokáže udržet v případě poruchy elektrického napájení teplotu v komoře v rozmezí -80°C až -60°C po dobu 4 hodin. V zařízeních jsou použita výhradně ekologická chladící média R170 a R290, která nejsou škodlivá pro životní prostředí. Využití nejnovějších technických poznatků při konstrukci a zabezpečení přístrojů umožňuje výrobci poskytnout uživatelům maximální bezpečnost a spolehlivost. Mrazáky BINDER disponují víceúrovňovým bezpečnostním konceptem a spolehlivou ochranou před neoprávněným přístupem. Dveře mrazáku je možné otevřít buď klikou nebo pomocí elektromechanického uzamykacího mechanismu. Jako volitelné příslušenství je k dispozici také personalizovaná kontrola přístupu.

Mezi nezanedbatelné parametry nových přístrojů patří i jejich velmi nízká hlučnost, která dosahuje pouhých 47 dB(A). Tento parametr společně s nízkou tepelnou emisí umožňuje umístit mrazáky i v místnostech, kde se dlouhodobě pracuje, popř. které nejsou nijak klimatizované. Hluboko mrazící skříňové mrazáky jsou neuvěřitelně univerzální, lze je použít nejen k dlouhodobému skladování vzorků při velmi nízkých teplotách, své uplatnění najdou i ve farmacii, medicíně, biologii, v plastikářství, potravinářském nebo elektronickém průmyslu.

Ve farmaceutické technologii a biotechnologii musí být cenné lékařské a biologické vzorky a materiály často uchovávány při extrémně nízkých teplotách až do -86 ° C po dobu několika týdnů až několika let. Lze se spolehnout na to, že tyto vzorky a materiály budete skladovat po delší dobu bez jakýchkoli problémů. Chladicí systém používaný v aplikaci tohoto druhu musí být absolutně bezpečný a spolehlivý. Něco se pokazí nemusí vést jen ke ztrátě cenných vzorků, drahých činidel nebo celých výsledků výzkumu, ale také k značnému množství času a peněz.