Anatomie

Když si stavíte dům, který má vydržet celý život, postavíte ho na pevných základech z kamenů, oceli a betonu. Když se chcete zabývat lidským zdravím, musíte zvládnout stavbu lidského těla. Anatomie člověka se léty mnoho nemění, co se mění jsou technické možnosti, jak anatomii učit efektivně a pokud možno i zábavně. Nabízím rekapitulaci dnešních možností.
přehled anatomických modelů

 

Anatomické modely

Tradiční výuková pomůcka, spolu s ilustracemi a postery doprovázející studenty mnoho desetiletí. Dříve dřevěná, ručně kolorovaná, dnes většinou z plastu, obrovský podíl ruční práce však stále zůstává, a to jak při cizelaci detailů, tak zejména při dekorování. Díky dlouhé tradici nabízí i širokou škálu různých modelů.

Nejznámějším evropským výrobcem velmi kvalitních modelů je německá firma SOMSO. Její produkty jsou anatomicky velmi přesné, a to je důvodem, proč je najdete ve vitrínkách všech lékařských fakult. Některé z nich jsou již opravdu velmi staré, přesto stále funkční, zachovávající si původní vlastnosti. To je odměna za vyšší cenu. Pro běžné použití naleznete širokou nabídku modelů, jejichž cena a anatomická přesnost je velmi dobrá. Obezřetní buďte při nákupu velmi levných modelů. Pokud nevedete kroužek mladých anatomů na prvním stupni ZŠ, mohli byste být zklamáni.

Anatomie 3D tisk

 

3D tisk podle reálné předlohy

Velmi kvalitní nadstavbou nad plastovými anatomickými modely jsou 3D tisky. Základem takového modelu je reálný vzorek lidského orgánu, tkáně či části těla, která se nejprve plastinuje (viz. následující odstavec), potom se naskenuje 3D skenerem a vytiskne se na kvalitní 3D tiskárně. Shoda s reálným vzorkem je velmi vysoká, tisk umožňuje barevné odlišení jednotlivých struktur pro lepší pochopení stavby vzorku. 3D tisky jsou levnější než reálné plastináty, jsou však náchylnější na poškození, zejména v místech zobrazujících drobné struktury jako např. cévy a nervy, které jsou vedeny volně v prostoru.

Protože se jedná o plastový model, není třeba řešit etickou otázku, která vyvstává u reálných vzorků.

Plastinát

 

Plastinované vzorky

Žádný model lidského těla není přesnější než samo lidské tělo. Základem těchto vzorků je tedy lidská tkáň, která projde procesem plastinace, procesem, který si v sedmdesátých letech dvacátého století nechal patentovat německý vědec Gűnter von Hagens, zakladatel společnosti von Hagens Plastination. Lidské tělo je při něm zbaveno měkkých tkání, kůže, tuku atd. Pomocí formaldehydu jsou zastaveny rozkladné procesy v těle. V acetonové lázni se potom nahradí veškerá voda, ve vzorku. Poté je vzorek přemístěn do roztoku na silikonové bázi a podroben vakuu. Vakuum způsobí, že se aceton začne odpařovat a silikonový roztok se tak dostane i do těch nejmenších struktur. Poté se vzorek instaluje do požadované pozice a vytvrdí se. Podle druhu roztoku to může být teplem, světlem, plynem atd.

Výsledkem je tedy studijní materiál odpovídající realitě, který je stabilní, nepáchne a má téměř neomezenou životnost. Je opravdu ideální učební pomůckou pro profesionální mediky. Proces plastinace je ale velmi náročný, pracný a zdlouhavý. Plastinace hlubokých svalových struktur může trvat až 14 měsíců. Tomu odpovídá jak cena, tak dodací lhůty. Pro kvalitní a prestižní výuku je to ale smysluplná investice.

von Hagens Plastination je i garantem řešení etické otázky, která je zde velmi citlivá. Založila IFP (Institute For Plastination) který již několik desetiletí vede dárcovský program speciálně pro plastinaci. Celý postup je validován a kontrolován. Vždy lze dohledat původ vzorku, každý vzorek má plombu s evidenčním číslem.

V současné době je dárcovském programu registrováno několik tisícovek zájemců.

Plastináty od Hagense jsou investicí do prestiže vzdělávacího zařízení, bez rizika případných sporů o původ vzorků…

Sectra
 

Interaktivní zobrazovací portál

 Například tradiční výrobce takového zařízení, společnost SECTRA ze Švédska nabízí výukový portál, který již má velký přesah z anatomie až k radiologii. Jedná se v podstatě o dotykový displej 65“ nebo 86“. Základem je potom software umožňující pracovat se snímky ve formátu PACS. Všichni uživatelé on-line verze mají přístup ke společnému úložišti, díky čemuž je vytvořena masivní knihovna případů, ze které mohou všichni uživatelé čerpat, vybrat si ty, které jsou pro ně nejzajímavější, a buď je pouze prezentovat, nebo na nich dále pracovat. Další možnost je pracovat na vlastních snímcích z CT nebo MRI. Pokud máte přístroje pořizující pouze 2D řezy, nevadí. Sectra z těchto řezů vytvoří 3D zobrazení a potom už je k dispozici nepřeberná paleta nástrojů, která Vám na získaném modelu umožní demonstrovat, co potřebujete. Vyjímat struktury nebo celé orgány, ty duté procházet a pořizovat videa, provádět měření, aplikovat řezy v libovolných rovinách a pohybovat s nimi, měnit způsoby zobrazení tak, aby bylo maximálně zdůrazněno to, co chcete prezentovat.

V zařízení je také myšleno např. na histologii. Výhodou je, že studenti mohou sledovat nasnímané preparáty ve velkém rozlišení společně, a není třeba složitého sdílení obrazu pomocí systému mikroskopů. Kvalita obrazu se nemění ani při mnohonásobném zvětšení.

Kromě mnoha dalších vychytávek je implementován rozsáhlý, interaktivní anatomický atlas, a zajímavým benefitem plynoucím ze spolupráce společnosti SECTRA a americké ToLTech (Touch of Life Technologies) je součástí výbavy portálu i VH Dissector, tedy software umožňující sofistikovaným způsobem studovat zobrazovací metody, provádět a studovat řezy.

Jako celek toto zařízení posouvá výuku anatomie a radiologie na velmi vysokou úroveň.

Virtual
 

3D Anatomie ve virtuální realitě

Pohled do virtuálních světů pomocí speciálních brýlí již dnes asi nikoho nepřekvapí. Technologie byla zpočátku využívaná zejména pro hraní her, ale její kvalita se již zlepšila natolik, že je s úspěchem použitelná v mnoha dalších oborech. Nabízím pohled na výuku anatomie prostřednictvím brýlí na virtuální realitu. Brýle sami o sobě nejsou levnou záležitostí, ale díky neustále se rozšiřujícímu využití se jejich cena kontinuálně snižuje. Software je specifický pro odbornou výuku, a stejně jako u každého jiného s kvalitou roste i jeho cena.

A důvod pořízení takovéto technologie pro výuku? Ten pochopíte okamžitě potom, co si brýle nasadíte, a to bez ohledu na to, jestli chcete studovat anatomii, nebo ne. Ten svět Vás okamžitě pohltí a bude Vás neskutečně bavit. Budete se učit, i když to zrovna nebude vašim cílem.

V praxi může mít brýle jak učitel, tak studenti. Ve virtuální realitě jsou pak zobrazeni pomocí avatarů, aby o sobě věděli. Mohou stát okolo modelu jako v realitě, neb si je jediným klikem učitel přivolá do jednoho místa a na objekt se dívají jedním pohledem. Všichni vidí, levá je levá pro všechny. Toto v praxi není možné.

Určitě budete unešení tzv. „mravenčím módem“. Virtuální realita vám umožní se zmenšit na velikost mravence, zobrazit si pouze ty struktury, které chcete studovat a pomocí joysticku volně létat prostorem a na objekty nahlížet dle libosti. Z blízka, z dálky, procházet jimi atd.

Zážitek je to silný, a metoda skutečně velmi efektivní.

 

Pokud byste chtěli tyto modely a zařízení vidět, resp. si je vyzkoušet, srdečně Vás zveme do prezentačního a výukového centra v sídle společnosti Helago-CZ, s.r.o.

Poznejte sílu moderních výukových metod anatomie.