Nábytok
Takmer dvadsaťročné skúsenosti s výrobou nábytku nám dovoľujú sa oprieť o bohaté znalosti pri vybavovaní laboratórií, špecializovaných učební a interiérov vôbec. Ponúkame komplexné riešenia od návrhu až po dodávku a inštaláciu, odporúčime Vám optimálne riešenie pre požadované využitie, materiály zodpovedajúce chemickou alebo mechanickou odolnosťou. Dodávku vykonáme vrátane pripojenia na médiá a zabezpečíme požadované revízie.
Produkty, ktoré chcete porovnať, označte kliknutím.
Máte zadaný %count% produkt na porovnanie.
Máte zadané %count% produkty na porovnanie.
Máte zadaných %count% produktov na porovnanie.
HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register vedený
Okresným súdom v Bratislave
oddiel B, vložka 93626
Kosodrevinová 2
821 07 Bratislava
IČO: 47 479 256, DIČ: SK 2023908898
Tel: +421 255 565 291
Fax: +421 255 565 291
GSM brána: +421 905 273 740
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.