HyDrive - Electric Vehicle Trainer
HyDrive - Electric Vehicle Trainer
Téma:Palivové články a "H" technológia
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
5502.1000
 • Detailný popis

HyDrive ponúka študentom experiment pre skúmanie konštrukcie, funkčnosti a výhod palivových článkov a hybridných elektrických vozidiel. Pomáha učiteľom odovzdávať žiakom vedecké princípy tejto technológie. HyDrive je dodávaný s rozsiahlym didaktickým materiálom a vzdelávacím softvérom, ktorý uľahčuje prípravu učiteľa.

 
Kľúčové vlastnosti:
 • FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) vozidlo, ktoré môže byť používané nezávisle alebo na testovacom stolíku
 • H2 čerpacia stanica k ukážke bezpečného plnenia vozidiel
 • Modulárna zostava umožňuje skúmať jednotlivé komponenty alebo kompletný hybridný systém
 • Skutočné komponenty pre reálne kvalitatívne a kvantitatívne analýzy
 • Vysoko moderný didaktický softvér
 • Rozsiahly didaktický sprievodca s 13 experimentami
 

Experimenty:

 • Nabíjacia a vybíjacia charakteristika supercapacitoru
 • Charakteristická krivka palivového článku a jeho výkon
 • Vzťah medzi výkonom palivového článku a prívodom vzduchu
 • Základná rovnica pohybu a premena elektrickej energie na mechanickú
 • Charakteristika a energetická účinnosť elektrolyzéra
 • Elektromobily s palivovými článkami v praxi: rekuperačná brzdná energia
 • Konštrukcia a testovanie hybridného systému
 

Softvér:

Vzdelávací softvér umožňuje systémové riadenie a monitorovanie parametrov, získavanie dát a grafické znázornenie získaných údajov.
Softvér zobrazuje interakciu častí vozidla, premenu jedného typu energie na druhý smer toku a stav - zobrazuje, či je vozidlo spotrebováva alebo dodáva energiu.

 

Príklady jazdných cyklov, ktoré môžu byť konfigurované a zobrazované pomocou softvéru:

 • Mestský stop & go
 • Diaľnica, do kopca alebo z kopca
 • Výkon palivového článku v závislosti na dodávke vzduchu
 • Rekuperácia brzdnej energie
 

Komponenty

 • Fuel Cell Stack - výkon 1 W, 5 buniek air-breathing palivových článkov, využíva vodík a kyslík na výrobu elektrickej energie. Počet buniek sa môže meniť podľa úrovne experimentu s rôznymi úrovňami výkonu.
 • Gas Storage (2 kusy) - dve 30 cm3 skladovacie nádoby vodíka slúžia ako "plynové nádrže" vozidla, sú plnené z H2 plniacej stanice. Water absorber zabraňuje zaplneniu palivového článku destilovanou vodou.
 • Ventilátor - zvyšuje prítok okolitého kyslíka do sústavy palivových článkov, pomáha regulovať alebo zvýšiť ich výkon.
 • Supercapacitor -pomáha hybridizácii systému použitím rekuperované energie na pohon vozidla samostatne alebo spoločne s palivovým článkom.
 • Vodíková plniaca stanica - skladá sa zo 4 V dvojmembránového elektrolyzéra, ktorý využíva elektrickú energiu k rozkladu vody na kyslík a vodík. Vyrobený vodík sa ukladá do 80 cm3 nádoby a používa sa na pohon elektrického vozidla.
 • Testovacia lavica - nahrádza cestu (napr. valivý odpor), umožňuje simulovať typické profily v dráhových cykloch (napr. Mesto stop-and-go v porovnaní s diaľnicou).
 • Energy Management Board - centrálna riadiaca jednotka umožňuje pomocou Bluetooth aktivovať systém (napr. reguláciu rýchlosti vozidla, elektrolyzér, alebo pomer rekuperácie supercapacitoru) ako aj meranie a zaznamenávanie dát (napr. napätia na jednotlivých častiach článku).
HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register vedený
Okresným súdom v Bratislave
oddiel B, vložka 93626
Kosodrevinová 2
821 07 Bratislava
IČO: 47 479 256, DIČ: SK 2023908898
Tel: +421 255 565 291
Fax: +421 255 565 291
GSM brána: +421 905 273 740
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.