O nás

Spoločnosť HELAGO vznikla v marci roku 1992, ako obchodná spoločnosť zastupujúca japonského výrobcu vážiacej a zdravotníckej techniky, firmu A&D. Veľmi rýchly rozvoj bol motivovaný predovšetkým potrebami lekární, a bol smerovaný hlavne na tento trh. V roku 1993 vznikla aj vlastná výrobná hala a bol vyrobený prvý nábytok pre lekáreň.

Rozvoj spoločnosti potom prekročil hranice cieľovej skupiny lekární a smeroval k vybaveniu laboratórií, špecializovaných učební, vedeckých inštitúcií, zdravotníckych zariadení, atď. Dnes môžeme našu činnosť špecifikovať v následujúcich bodoch:

  • návrhy, projekcie a výroba laboratórneho nábytku vrátane digestorov a energetických stolov
  • návrhy, projekcie a výroba interiérov lekární
  • dodávky laboratórnych prístrojov, pomôcok a spotrebného materiálu
  • vybavenie špecializovaných učební pre všetky typy škôl a vzdelávacích zariadení
  • učebné pomôcky pre výučbu prírodných vied
  • výučbové pomôcky pre technické školy a univerzity
  • zdravotnícke modely a fantómy pre výučbu prvej pomoci, ošetrovania a pre nácvik lekárskych zručností

Kvalitu našich výrobkov a služieb sa snažíme neustále zvyšovať. Naša spoločnosť je od roku 2004 držiteľom certifikátu Systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2001. Táto snaha nás sprevádza celú dobu existencie spoločnosti, a táto tradícia je pre nás zaväzujúca.

Veríme, že túto snahu oceníte i Vy...

HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register vedený
Okresným súdom v Bratislave
oddiel B, vložka 93626
Kosodrevinová 2
821 07 Bratislava
IČO: 47 479 256, DIČ: SK 2023908898
Tel: +421 255 565 291
Fax: +421 255 565 291
GSM brána: +421 905 273 740
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk
Chcete stránku vytlačiť?
Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.
Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.
(tento box nebude vytlačený)
Úprava stránky pred tlačou
Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.