S315.600.250 CPR+D trenažér s OMNI 2

Prevedenie:Torzo dospelého
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4108.S315600250
 • Detailný popis

HAL® 315.600.250 je novým členom „rodiny“ trenažérov pre nácvik KPR z rady S315. Vďaka navrhnutiu „všetko v jednom“ a robustnému designu nie sú potrebné žiadne vonkajšie čerpadlá,kompresory, alebo prípojky, a tým je torzo pre nácvik KPR dobre prenosné.

 

Všeobecné informácie

 • Mužské torzo vo veľkosti dospelého človeka
 • Vstavaný modul pre bezdrátové spojenie do vzdialenosti až cca 9 m
 • Odpovedá predpisom pre KPR dospelého z roku 2015
 • Anatomicky presné miesta pre správnu polohu rúk pri vykonávaní KPR
 

Dýchacie cesty

 • Realistické dýchacie cesty s jazykom, hlasivkami a priedušnicou
 • Realistický záklon hlavy/zdvíhanie brady a roztiahnutie čeľusti
 • Nacvičujte nazálnu a orálnu intubáciu so štandardným príslušenstvom
 • Viditeľné zdvíhanie hrudníka pri ventilácii pomocou resuscitačnej masky s vakom
 • Nafúknutie žalúdka pri ventilácii pažeráku alebo pri nadmernej ventilácii
 • Výsledkom intubácie pravej vetvy je zdvihnutie len jednej strany hrudníka
 • Snímače pre detekciu ventilácie
 

Srdce / Obeh

 • Zobrazenie 20+ EKG rytmov, pri ktorých je či nie je možné podať výboj
 • Monitorujte alebo vykonávajte kardioverziu pomocou reálneho AED/defibrilátora
 • Pri efektívnej kompresii hrudníka je možné nahmatať karotický pulz
 

Dýchanie

 • Spontánne dýchanie bez potreby napĺňania nádržky
 • Programovateľná miera dýchania s realistickým zdvíhaním hrudníka
 

KPR s OMNI® 2

 • Realistický odpor hrudníka a spätný ťah
 • Odozva kvality KPR v reálnom čase
  • Hĺbka a miera kompresie
  • Miera ventilácie
  • Nadmerná ventilácia
  • Doba bez prietoku
  • KPR cykly
 • Podajte výboj až 360 joulov reálnej energie do zvodov na koži
 • KPR metronóm: zvukové tóny pomáhajú k vykonávaniu správnej miery a pomeru kompresie a ventilácie
 • Vstavané kontrolné zoznamy resuscitačného algoritmu pre sledovanie činnosti jednotlivcov a skupín
 • eCPRTM záznam výkonu poskytuje priemerné hodnoty pre každé meranie a cyklus KPR
 • Ukladajte, posielajte e-mailom a tlačte záznamy výkonu KPR pre následné vyhodnotenie a archiváciu
 

OMNI2

omni2.jpg

Nový OMNI 2 je bezdrôtový interface s jednoduchým používaním navrhnutý pre ovládanie pacientských simulátorov a trenažérov zručností Gaumard. Poskytuje inštruktorom základné nástroje pre riadenie nácvikových relácií založených na simulácii bez zložitého programovania. Jednoducho kliknite a začnite.

 

Jednoduchý, intuitívny a bezdrôtový

OMNI 2 uľahčuje riadiť scenáre, sledovať výkon a tvoriť údaje o činnosti žiaka pre následné vyhodnocovanie. OMNI 2 sa jednoducho ovláda pomocí dotykové obrazovky a intuitívne usporiadanie ikon Vám umožňuje pracovať s fyziologickými zmenami, zatiaľ čo sa sústredíte na nácvik. Jednoducho povedané, je to šikovné riešenie, ktoré funguje ako doplnok k Vášmu klinickému know-how.

 

Automaticky sa prispôsobí Vašim nácvikovým potrebám

OMNI 2 Vám poskytuje špecializované nástroje, aby Vám pomohol splniť nácvikové ciele vo viacerých klinických oblastiach. Či už zlepšujete svoje klinické zručnosti, alebo riadite nácvik založený na scenároch, OMNI 2 Vám poskytuje ovládanie a odozvu, ktorú potrebujete k účinnému a efektívnemu nácviku. Navyše inteligentné inštalácie vykonáva nastavenie automaticky po detekcii Vášho simulátoru Gaumard a zobrazí Vám len tie nástroje, ktoré potrebujete. Uvítajte všestrannosť a dajte zbohom frustrácii.

 

Ovládanie

Bezdrôtová komunikácia Vám umožňuje sa voľne pohybovať a lepšie tak pozorovať nácvik.

Cez 35 programovateľných vitálnych funkcií vrátane: srdcového tepu, EKG, RR, krvného tlaku, SpO2, EtCO2 a viac.

Ovládanie vitálnych funkcií jedným dotykom uľahčuje vykonávať zmeny za pochodu alebo pozorovať vývoj za určitý čas.

 

Monitorovanie

Monitorovanie kvality KPR v reálnom čase.

Podporuje voliteľnú funkciu monitorovania virtuálneho pacienta pre nácvik posudzovacích a rozhodovacích zručností.

Monitorovanie kvality ventilácie a jej účinnosť u pacienta.

 

Vyhodnotenie

Protokol zaznamenáva časom označenú činnosť poskytovateľa starostlivosti, zmeny v životných funkciách a tiež poznámky pre uľahčenie vyhodnotenia.

Obsahuje predprogramované zoznamy bežných činností poskytovateľa starostlivosti pre jednoduché sledovanie.

Uložte a zdieľajte protokol z nácviku pre archivovanie a konzultáciu.

 

Ošetrovateľské zručnosti

Simulujte realistické klinické situácie pre nácvik posúdenia pacienta a starostlivosti o neho.

Nacvičujte interpretáciu výsledkov z monitorovania pacienta a plánovania postupov.

Obsahuje moduly špecifické pre určité zručnosti vrátane trenažéra tlaku krvi a KPR s odozvou v reálnom čase.

 

Pôrodníctvo

Automatická kontrola pôrodu plodu Vám poskytuje opakovateľnosť a nepretržitosť medzi nácvikmi.

Nácvik riadenia priebehu pri dislokácii ramienok.

Podpora virtuálneho CTG monitora poskytuje nácvik pri interpretácii FHR/UA, vykonávania rozhodnutí a dokumentácii.

 

Resuscitácia novorodenca

Simulujte dýchacie ťažkosti pre nácvik posúdenia a riešenia.

Monitorujte výkon pri ventilácii v reálnom čase pre zlepšenie tejto techniky.

Vstavané resuscitačné algoritmy pomáhajú sledovať činnosť študenta a kľúčové udalosti pre vyhodnotenie.

 

KPR

Odozva pri KPR v reálnom čase: hĺbka a miera kompresie, nadmerná ventilácia, doba bez priechodu vzduchu, KPR cyklus.

Chytrý tréner: zvukové tóny po každý krát uľahčujú vyučovať správny pomer a mieru.

Detailný výkaz Vám umožní identifikovať a zlepšiť slabé miesta vo výkone poskytovateľa starostlivosti.