S2225 – Pediatrický pacientský simulátor HAL – päťročné dieťa

Zvládanie krízových stavov - filter:Figurína dieťaťa
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4108.S2225
 • Detailný popis

Najpokročilejší pediatrický simulátor na svete a prvý simulátor detského pacienta schopný simulácie realistických emócií prostredníctvom tvárových výrazov, pohyb a reč. Tento simulátor je navrhnutý tak, aby pomohol poskytovateľom starostlivosti na všetkých úrovniach rozvinúť špecializované zručnosti potrebné k efektívnej komunikácii, diagnóze a starostlivosti o mladých pacientov skoro vo všetkých klinických oblastiach.

Poskytnite užívateľom najrealistickejšie a najzaujímavejšie zážitky zo simulačného nácviku

Simulátor obsahuje 10 scenárov navrhnutých pre replikáciu rôznych klinických situácií v oblasti detskej starostlivosti. Detailne popísaný sprievodca doprevádza každú simulačnú výučbu pre plánovanie a uľahčenie nácviku.

S2225-OngoingPain

Realistické tvárové výrazy a emócie - nová úroveň interakcie a bohatšia komunikácia medzi pacientom a poskytovateľom starostlivosti

Prostredníctvom výučby založenej na scenároch môže HAL pomôcť účastníkom výučby odhadnúť verbálne a neverbálne podnety pre vybudovanie komunikačných zručností s pacientom a empatie.

Okrem toho, že simulátor ilustruje desať tvárových výrazov, simuluje taktiež rôzne bežné emočné stavy pre lepšie priblíženie chovania pacienta. Jednoducho nastavte emočný stav simulátora napríklad na letargický a očné viečka sa automaticky sklopia, pohyb hlavy sa spomalí a pacient začne pravidelne zívať. Navyše softvér UNI Vám umožňuje vytvárať si vlastné tvárové výrazy a emócie pre ešte lepší prežitok z výučby. Knihovňa UNI obsahuje nasledujúce prednastavené stavy, aby ste mohli ihneď začať pracovať:


 • Zlosť
 • Prechodná bolesť
 • Pretrvávajúca bolesť
 • Úžas
 • Zvedavosť
 • Obavy
 • Úzkosť
 • Plač
 • Zívanie
 • Apatia

 

Komplexné cvičenie pre vyšetrenie pediatrického pacienta

Interaktívne oči a koža meniaca farbu umožňuje simulátoru znázorňovať známky meniacich sa emočných stavov, traumat a množstva ďalších neurologických chorôb a stavov.

 • Test akomodácia: automatické horizontálne sledovanie a manuálne vertikálne sledovanie
 • Škúlenie: rozbiehavé a zbiehavé
 • Nystagmus: zášklby očnej buľvy
 • Blefarospasmus: zášklby očných viečok
 • Ptóza: pokles očných viečok
 • Realistický voľný pohyb očí
 • Nezávislá reakcia zreníc na svetlo
 • Mydriáza: rozšírenie zornice
 • Anizokória: rozdielne veľkosti zreníc
 • Programovateľná miera mrkania
 • Zhodná reakcia zreníc na svetlo

 

Tento HAL simulátor obsahuje vysoko verné reprodukované zvuky srdca, pľúc a čriev. Auskultácia je jasná a nerušená vďaka ticho pracujúcim vnútorným súčiastkam.

 • Nezávislé normálne/abnormálne zvuky srdca v aortálnej, pľúcnej a mitrálnej oblasti
 • Zvuky pľúc z prednej a zadnej strany
 • Spontánne dýchanie a voliteľné normálne a abnormálne respiračné vzorce
 • Programovateľné jednostranné klesanie a zdvíhanie hrudníka
HAL_S2225

Nacvičujte pomocou reálnych pacientských monitorov a senzorov

Pediatrický HAL podporuje širokú škálu reálnych pacientských monitorov a senzorov. Táto unikátna schopnosť umožňuje účastníkom nacvičovať nastavenie a obsluhu zariadenia ako pri reálnych situáciách.

 • EKG monitory
  • podpora monitorovania dýchania odvodeného z EKG
 • Oxymetre
 • Kapnografy
 • Defibrilátory
 • NIBP monitory
 • Merače glukózy
 • Hmatateľné pulzy: obojstranný karotický, brachiálny, radiálny, femorálny a nožný
 • Obojstranný vnútrožilový prístup na predlaktí podporuje odoberanie vzoriek a nepretržitú infúziu
 • Test doby kapilárneho návratu
 • Katetrizácia močovodu s programovateľným výtokom

 

Nová generácia v simulácii pokročilej neodkladnej pediatrickej resuscitácie

Vďaka vysoko vierohodným anatomickým a fyziologickým vlastnostiam podporuje tento simulátor nácvik algoritmov pokročilej úrovne pomocou reálnych nástrojov a klinicky presných technik.

 • Bez drôtov a káblov; plne funkčný počas transportu
 • Anatomicky presná ústna dutina a dýchacie cesty
 • Chirurgické dýchacie cesty
 • Laryngospasmus a opuch jazyka
 • Viditeľný zdvih hrudníka po ventilácii, PIP a PEEP podľa smernicových hodnôt
 • SpO2 a etCO2 monitorovanie
 • Defibrilácia z prednej/zadnej strany
 • eCPRTM odozvy a záznam v reálnom čase
  • Kompresná hĺbka, miera a doba prerušenie
  • Miera ventilácie a doba trvania
  • KPR hlasový tréner
  • Zhrnutie protokolu z výkonu

 

Pohlcujúci nácvik zručností k prevádzke pohotovostných zákrokov

Simulátor obsahuje chirurgické miesta pre nácvik dekompresie ihlou a zavedenie hrudnej trubice pomocou reálnych nástrojov.

 • Hmatateľná a anatomicky presné kostné orientačné miesta
 • Realistická koža umožňuje rezanie a šitie
 • Miesto pre zavedenie hrudnej trubice po rozrezaní krváca a po zavedení trubice sa uvoľní tekutina
 • Počuteľné zasyčanie počas dekompresie ihlou
 • Detekcia a zaznamenávanie zavedenie ihly a hrudnej trubice
 • Hmatateľná prstencová chrupavka a štítna membrána
 • Umožňuje tracheostómiu, krikotyreotómiu a retrográdnu intubaciu
 • Umožňuje pretlakovú ventiláciu cez chirurgické dýchacie cesty
 • Programovateľné zhoršené prístupné dýchacie cesty: laryngospazmus a opuch jazyka
S2225-intubation-2

Podpora reálnej mechanickej ventilácie pre pokročilú simuláciu respiračnej starostlivosti

Pediatrický HAL reaguje na mechanickú ventiláciu pomocou reálnych zariadení ako skutočný pacient a umožňuje simulovať priebeh respiračnej choroby a jej liečbu, odstavenie od prístrojov a rehabilitáciu s najvyšším stupňom fyziologickej presnosti.

Patentovaný dynamický pľúcny systém v simulátore nevyžaduje žiadnu ručnú kalibráciu, vonkajšie adaptéry, alebo elektronické krabičky. Jednoducho pripojte simulátor HAL k ventilátoru a pomocou UNI ovládačov zmeňte za pochodu funkčnosť pľúc.

 • Podporované módy: ACV, SIMV, CPAP, PCV, PSV
 • Programovateľné respiračné vzorce
 • Podpora terapeutických úrovní PEEP
 • Programovateľné dýchacie cesty a funkčnosť pľúc
  • Dynamická poddajnosť pľúc (od nízkej po vysokú)
  • Obojstranný odpor priedušiek
  • Snaha o samostatné dýchanie spúšťa ventilátor v priebehu odstavovania od prístrojov

 

Pripravené pre začlenenie do Vášho programu vďaka „Simulation Made Easy®“

Pediatrický HAL je kompletné vzdelávacie riešenie a obsahuje všetko potrebné pre zahájenie práce vrátane UNI® tabletu a 10 simulačných vzdelávacích praktických cvičení.

Softvér UNI pre ovládanie simulátora Vám poskytuje všetky nástroje, ktoré potrebujete k dosiahnutiu bohatého zážitku zo simulácie, v jednom intuitívnom rozhraní. UNI poskytuje presné dotykové ovládanie, automatizáciu úloh, odozvu v reálnom čase a nástroje pre automatické vytváranie dát navrhnuté pre plynulý chod aj počas tých najkomplexnejších scenárov.

Vopred nastavený a pripravený

Simulátor je vopred nastavený a pripravený k použitiu hneď po vybalení z krabice.

Optimalizovaný pre ovládanie za pochodu

Interface s dotykovým displejom UNI Vám umožňuje rýchle a jednoducho nastaviť parametre vitálnych funkcií pomocou niekoľkých kliknutí.

Monitor pre zobrazenie 3D pacienta

Toto 3D zobrazenie pacienta v reálnom čase zaisťuje, že nikdy nestratíte kontrolu nad interakciou medzi poskytovateľom starostlivosti a pacientom v priebehu simulácie.

Designér scenárov

Vytvorte si jednoducho a rýchle vlastné scenáre a zdieľajte ich s ďalšími užívateľmi UNI.

eCPRTM

Monitorujte mieru a hĺbku kompresie, dobu prerušenia prietoku vzduchu, mieru ventilácie a nadmernú ventiláciu. Obsahuje hlasové pokyny a výstupné záznamy z výkonu.

Designér pracovných záznamov

Vytvárajte a zdieľajte simulované diagnostické pracovné výsledky pre pridanie na dôveryhodnosti prípadu a angažovanosti účastníka.

Designér dotazníku

Kontrolujte pokrok jednoduchým vytvorením interaktívneho kontrolného zoznamu pre sledovanie úloh účastníka a pre spätnú väzbu po simulácii.

Časovo označené záznamy udalostí

Automatizované sledovanie udalostí a záznam interakcií zaisťuje zaznamenanie dôležitých udalostí, takže Vy sa môžete sústrediť na akcii.

Sledovanie akcií poskytovateľa starostlivosti

Interaktívny panel akcií Vám umožňuje starostlivo sledovať ďalšie akcie tímu a jednotlivca pre vytvorenie komplexného protokolu po simulácii.

Zobrazenie opakovaného záznamu na ovládači UNI

Vstavaný rekordér sníma obrazovku UNI ako dáta a umožňuje tak Vášmu tímu rekapitulovať simuláciu zo stoličky.

Žiadny ročný licenčný poplatok

Spoločnosť Gaumard se zaväzuje k poskytovaniu najlepšej hodnoty a udržiavaniu prevádzkových nákladov Vášho programu na minimum.

Aktualizácia softvéru zdarma

Buďte vždy aktuálny a využite výhod najnovších vlastností bez žiadnych ďalších poplatkov.

Nácvik a technická podpora cez webinár zdarma

Prihláste sa k našim mesačným webinárom a staňte sa expertom na softvér UNI.

Bez názvu

Zhrnutie vlastností

VŠEOBECNÉ

 • Výška: cca 112 cm
 • Bez drôtov a káblov; plne responzívne počas transportu
 • Vnútorná nabíjateľná batéria poskytuje hodiny prevádzky bez nutnosti zapojenia do siete
 • Jemná a pružná celotelová koža s bezšvovým trupom a kĺbmi končatín
 • Realistický pohyb v kĺboch: krk, rameno, lakeť, bedro a koleno
 • Hmatateľné kostné orientačné body
 • Pronácia a supinácia predlaktia
 • Podpora bežných pacientských pozícii, vrátane Fowlerovej pozície na chrbte a sedenia
 • Možnosť voľby medzi mužským/ženským pacientom
 • Tablet s predom nainštalovaným UNI softvérom
 • Pripravený pre použitie s OMNI2
 • Obsahuje 10 vopred naprogramovaných SLE a sprievodcu poskytovateľa starostlivosti

 

 

NEUROLOGICKÉ VLASTNOSTI

 • Aktívna robotika simuluje realistické výrazy v tvári:
  • Zlosť
  • Prechodná bolesť
  • Pretrvávajúca bolesť
  • Úžas
  • Zvedavosť
  • Plač
  • Zívanie
 • Vopred naprogramované emočné stavy automaticky vyjadrujú s ním spojenú verbálnu a neverbálnu reakciu bez ručného zadávania
  • Obavy
  • Úzkosť
  • Apatia
  • Roztržitosť
 • Vytvorte si vlastné tvárové výrazy pomocou UNI interface
 • Programovateľný pohyb čeľusti, obojstranný alebo jednostranný pohyb obočia a horizontálne otáčanie krkom
 • Automaticky otáča hlavu a oči smerom k približujúcemu sa subjektu
 • Stuhnutý krk (torticollis)
 • Interaktívne oči: oči môžu automaticky sledovať pohybujúci sa objekt
 • Programovateľná frekvencia mrkanie, odozva zreníc a obojstranný a jednostranný pohyb očí
 • Nezávislá, aktívna reakcia zreníc na svetlo
 • Abnormálne pohyby oka a očného viečka: zbiehavé škúlenie, nystagmus, zášklby očného viečka, sklopenie očného viečka
 • Programovateľný plač, vypúšťanie tekutiny pre simuláciu sĺz
 • Bezdrôtový hlasový prenos: staňte sa hlasom simulátora HAL a poslúchajte reakcie účastníkov simulácie v reálnom čase
 • Efekty pre moduláciu hlasu v reálnom čase
 • Automatický pohyb čeľusti synchronizovaný s rozprávaním
 • Záchvaty s voliteľnou úrovňou intenzity
 • Viac než 50 vopred nahraných rečových reakcií

 

DÝCHACIE CESTY

 • Anatomicky presná ústna dutina a dýchacie cesty
 • Podpora nazotracheálnej/orotracheálnej intubácie štandardnými nástrojmi vrátane endotracheálnych trubíc a supraglotických zariadení pre zaistenie dýchacích ciest
 • Detekcia tracheálnej intubácie
 • Sklon hlavy, zdvih brady, ťah čeľuste
 • Podpora intubácie pažeráku
 • Zavedenie NG/OG trubice
 • Podpora ventilácie pomocou resuscitačnej masky
 • Realistická chirurgická priedušnica umožňuje tracheostómiu, krikotyreotómiu a retrográdnu intubáciu
 • Programovateľné sťaženie prístupu dýchacích ciest: laryngospazmus a opuch jazyka
 • Voliteľné normálne a abnormálne zvuky horných dýchacích ciest

 

DÝCHANIE

 • Spontánne dýchanie a voliteľné normálne a abnormálne respiračné vzorce
 • Rôzne frekvencie dýchania a pomery nádychu a výdychu
 • Programovateľné jednostranné stúpanie a klesanie hrudníka
 • Jednostranné zdvíhanie hrudníka pri intubácii pravej hlavnej vetvy
 • Reálna exhalácia CO2: podpora monitorovania etCO2 pomocou reálnych senzorov a monitorovacích zariadení
 • Voliteľné normálne a abnormálne zvuky: horná pravá predná časť a chrbát, horná ľavá predná časť a chrbát, dolná pravá časť chrbta a dolná ľavá časť chrbta
 • Podpora reálnej mechanickej ventilácie
  • A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV atď.
  • Podpora terapeutických úrovní PEEP
  • Programovateľná rôzna poddajnosť pľúc
  • Rôzny odpor priedušiek
  • Programovateľné pokusy o samostatné dýchanie pre odpojenie od prístrojov
 • Odozva ventilácie v reálnom čase
 • Viditeľný zdvih hrudníka počas ventilácie pomocou resuscitačnej masky
 • Zavedenie hrudnej trubice: ľavé midaxilárne miesto hemotoraxu obsahuje hmatateľné kostné orientačné miesta, realistickú kožu pre rezanie a šitie a sanie tekutiny
 • Miesta pre dekompresiu ihlou majú vlastnosť taktilnej odozvy a pri zavedení ihly môžete počuť zasyčanie
 • Detekcia a zaznamenávanie dekompresie ihlou a zavedenie hrudnej trubice

 

SRDCE

 • Obsahuje komplexnú knihovňu EKG rytmov s voliteľnými zmenami tepovej frekvencie
 • Nezávislé normálne/abnormálne zvuky srdca na aortálnom, pľúcnom a mitrálnom mieste
 • Podpora monitorovania EKG pomocou reálnych prístrojov
 • Podpora monitorovania respirácie odvodené z EKG
 • eCPRTMzáznam a odozva kvality v reálnom čase
  • Čas do KPR
  • Kompresná hĺbka/frekvencia
  • Prerušenie kompresií
  • Ventilačná frekvencia
  • Nadmerná ventilácia
  • KPR hlasový tréner
 • Po efektívnej kompresii hrudníka je možné nahmatať femorálny pulz
 • Vykonávajte defibriláciu, kardioverziu a kardiostimuláciu pomocou reálnych zariadení a energie
 • Predné/zadné miesta pre defibriláciu
 • Podpora dvojitej sekvenčnej externej defibrilácie (DSED) až do 150 Joulov

 

OBEHOVÝ SYSTÉM

 • Viditeľná cyanóza, sčervenanie, bledosť a zožltnutosť
 • Podpora testu doby kapilárneho návratu nad pravým kolenom; detekcia a záznam testu
 • Hmatateľné pulzy: obojstranný karotický, brachiálny, radiálny a femorálny
 • Pulzy závislé na krvnom tlaku
 • Podpora monitorovania krvného tlaku pomocou reálnej NIBP manžety a monitoru
 • Monitorovanie SpO2 pomocou reálnych zariadení

 

VASKULÁRNY PRÍSTUP

 • Obojstranný vnútrožilový prístup na predlaktí podporuje odber vzorky a súvislú infúziu
 • Intraoseálne infúzne miesto na pravej proximálnej časti predkoleni
 • Reálne záznamy hodnôt z glukózového testu pomocou odberu krvnej vzorky z prstu

 

GASTROINTESTINÁLNE VLASTNOSTI

 • Patentovaný pažerák
 • Nafúknutie žalúdka počas nadmernej PPV
 • Zvuky čriev v štyroch kvadrantoch
 • Vymeniteľné mužské/ženské genitálie
 • Podpora katetrizácie močových ciest s návratom tekutiny
 • Programovateľný výtok moči