S2220 - novorodenec Super Tory

Simulátor novorozence Super Tory S2220
Super Tory je prvý simulátor novorodenca vyvinutý na to, aby spĺňal výzvy odbornej prípravy neonatálnej starostlivosti v reálnom prostredí. Aktívny pohyb, skutočná podpora ventilátora, skutočné monitorovanie pacienta ...
Simulátor je pripraven pre komunikáciu s OMNI 2
Zvládanie krízových stavov - filter:Figurína dieťaťa
Popis:Pro nácvik neonatálnej starostlivosti
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4108.S2220
 • Detailný popis
tory-5

Vek: plne donosený novorodenec
Hmotnosť: cca 3,6 kg
Výška: cca 53 cm

• Bezdrôtový a bez potreby napájacieho káblu; plne responzivný počas transportu
• Bezdrátové ovládanie do vzdialenosti až 30 m
• Vnútorná nabíjateľná batéria vydrží napájať simulátor až 8 hodín bez nutnosti pripojenia do elektrickej siete
• Jemná a pružná koža po celom tele s trupom a kĺbmi končatín bez viditeľných spojov
• Programovateľné pohyby: mrkanie, otváranie a zatváranie úst, ohýbanie a naťahovanie rúk a nôh
• Realistické kĺbne spojenie: krk, ramena, lakte, bedro a kolená
• Pronácia a supinácia predlaktia
• Realistická pupočná šnúra a pupok po jeho odstránení
• Hmatateľné dôležité kostné miesta
• Veľmi tichá prevádzka
• Schopnosť bezdrôtového spojenia medzi NOELLE plodom a novorodencom
• Tablet s vopred inštalovaným softvérom UNI
• Pripravený pre komunikáciu s OMNI 2

Simulátor novorozence - S2220 Super Tory

Neurologické vlastnosti

 • Plač/vzlykanie s viditeľným pohybom úst
 • Mrkajíce oči
 • Záchvaty/kŕče
 • Programovateľný svalový tonus: aktívny, znížený a ochabnutý

Dýchacie cesty

 • Anatomicky presná ústna dutina a dýchacie cesty
 • Nazotracheálna a orotracheálna intubácia (ETT, laryngálne dýchacie cesty)
 • Záklon hlavy, zdvihnutie brady, ťah čeľuste
 • Podporuje intubáciu pažeráku
 • Zdvíhanie trubice NG/OG
 • Podpora ventilácie pomocou resuscitačnej masky
 • Hyperextenzia krku a obštrukcia dýchacích ciest pri ohybu so záznamom udalostí
 • Detekcia hĺbky intubácia a softvér so zaznamenávaním udalostí
SuperTory-dychani

Dýchanie

 • Spontánne dýchanie
 • Rôzna miera respirácie a pomery nádychu a výdychu
 • Programovateľné jednostranné zdvíhanie a klesanie hrudníka
 • Jednostranné zvuky pľúc synchronizované s mierou respirácie
 • Programovateľná retrakcia, kolísavé dýchanie
 • Podpora mechanickej ventilácie
  • - A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV
  • - podpora PEEP (až 20 cm H20)
  • - Dynamické ovládanie dýchacích ciest a pľúc
  • - Rôzne pľúcne harmónie
  • - Obojstranný odpor priedušiek
 • Programovateľné respiračné úsilie pre odstavenie/uvoľnenie
  • Jednostranné zdvíhanie hrudníka pri intubácii pravej hlavnej vetvy (automatická detekcia a zaznamenanie)
 • Odozva pri ventilácii v reálnom čase
  • Podpažné miesto pre pneumotorax na oboch stranách podporuje dekompresiu ihlou a zavedenie hrudnej trubice
  • Miesta pre pneumotorax obsahujú hmatateľne dôležité kostné miesta, realistickú kožu pre rezanie a šitie, krvácanie, hmatateľný pleurálny výbežok a odsávanie tekutiny
 • Viditeľné zdvíhanie hrudníka pri ventilácii pomocou resuscitačnej masky
 • Podpora EtCO2 monitorovanie pomocou reálnych senzorov a monitorovacích zariadení
Simulátor novorozence Super Tory

Srdcové vlastnosti

 • Obsahuje zrozumiteľnú knihovňu EKG rytmov s voliteľnými variáciami tepu
 • Podporuje monitorovanie EKG pomocou reálnych zariadení
 • Podporuje respiračné monitorovanie odvodené z EKG (EDR)
 • eCPRTM záznam kvality v reálnom čase
  • - Čas do KPR
  • - Hĺbka/miera kompresie
  • - Prerušenie pri kompresii
  • - Miera ventilácie
  • - Nadmerná ventilácia
  • - Smart KPR hlas trénera
 • Snímač hĺbky kompresie
 • Defibrilácia, kardioverzia a stimulácia pomocou reálnych zariadení a energie
  • Pri efektívnej kompresii hrudníka je možné nahmatať femorálny tep a je pozorovateľná EKG aktivita
 • Zdravé a abnormálne zvuky srdca
 • Podporuje virtuálnú stimuláciu a defibriláciu
SuperTory-tablet

Obehový systém

 • Viditeľná cyanóza, nažltnutosť, bledosť a červenosť o rôznych intenzitách
 • Podporuje manuálne stanovenie času kapilárneho plnenia na ľavom chodidle (automatická detekcia a zaznamenanie)
 • Programovateľná fontanela: stlačená, normálna a vypuklá
 • Hmatateľný tep: brachiálny, femorálny a umbilikálny
 • Detekcia a záznam nahmatania tepu
 • Tep závislý na tlaku krvi
 • Podporuje meranie krvného tlaku pomocou reálneho zariadenia s manžetou
 • Počuteľné Korotkoffove zvuky
 • Preduktálne (pravá ruka) a postduktálne (pravé chodidlo) monitorovanie SpO2 pomocou reálnych zariadení
Hmatatelná fontanela
SuperTory
SuperTory-thumb4

Cievny prístup

 • Vnútrožilná kanylácia: bolusová injekcia, infúzia a odber vzoriek
  • - ruka
  • - koža na hlave
  • - pupok
 • Pupočná katetrizácia (UVC/UAC) nepretržitá infúzia a odber vzoriek
 • Obojstranná intraoseálna holenná infúzia
SuperTory
SuperTory-obr.3
SuperTory-obr.4

Gastrointestinálne vlastnosti

·         Programovateľné nadúvanie brucha

·         Katetrizácia močových ciest

·         Normálne a abnormálne zvuky čriev

 

Obsah balenia

·         Super Tory

·         Tablet so softvérom UNI

·         Licencia pre UNI

·         Licencia pre automatický mód

·         Knihovňa vopred naprogramovaných scenárov

·         RF komunikačný modul

·         Nabíjačka

·         Adaptér pre defibriláciu

·         Náhradné spodné časti paží pre vnútrožilný prístup

·         Plniace sady - nádoba so simulovanou močom a zásobník na simulovanú krv

·         Vložky pre IV prístup na kožu hlavy

·         Pupočné šnúry

·         Pupok po odstránení pupočnej šnúry

·         Lekárska páska

·         CO2 adaptér

·         Kufrík

Gastrointestinálne vlastnosti

·         Programovateľné nadúvanie brucha

·         Katetrizácia močových ciest

·         Normálne a abnormálne zvuky čriev

 

Obsah balenia

·         Super Tory

·         Tablet so softvérom UNI

·         Licencia pre UNI

·         Licencia pre automatický mód

·         Knihovňa vopred naprogramovaných scenárov

·         RF komunikačný modul

·         Nabíjačka

·         Adaptér pre defibriláciu

·         Náhradné spodné časti paží pre vnútrožilný prístup

·         Plniace sady - nádoba so simulovanou močom a zásobník na simulovanú krv

·         Vložky pre IV prístup na kožu hlavy

·         Pupočné šnúry

·         Pupok po odstránení pupočnej šnúry

·         Lekárska páska

·         CO2 adaptér

·         Kufrík