SUPER TORY S2220 Bezdrátový simulátor novorozence

Simulátor novorozence Super Tory S2220
SUPER TORY S2220 Bezdrátový simulátor novorozence
Super Tory je prvý simulátor novorodenca vyvinutý na to, aby spĺňal výzvy odbornej prípravy neonatálnej starostlivosti v reálnom prostredí. Aktívny pohyb, skutočná podpora ventilátora, skutočné monitorovanie pacienta ...
Simulátor je pripraven pre komunikáciu s OMNI 2
Zvládanie krízových stavov - filter:Figurína dieťaťa
Popis:Pro nácvik neonatálnej starostlivosti
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4108.S2220
 • Detailný popis
tory-5

Vek: plne donosený novorodenec
Hmotnosť: cca 3,6 kg
Výška: cca 53 cm

• Bezdrôtový a bez potreby napájacieho káblu; plne responzivný počas transportu
• Bezdrátové ovládanie do vzdialenosti až 30 m
• Vnútorná nabíjateľná batéria vydrží napájať simulátor až 8 hodín bez nutnosti pripojenia do elektrickej siete
• Jemná a pružná koža po celom tele s trupom a kĺbmi končatín bez viditeľných spojov
• Programovateľné pohyby: mrkanie, otváranie a zatváranie úst, ohýbanie a naťahovanie rúk a nôh
• Realistické kĺbne spojenie: krk, ramena, lakte, bedro a kolená
• Pronácia a supinácia predlaktia
• Realistická pupočná šnúra a pupok po jeho odstránení
• Hmatateľné dôležité kostné miesta
• Veľmi tichá prevádzka
• Schopnosť bezdrôtového spojenia medzi NOELLE plodom a novorodencom
• Tablet s vopred inštalovaným softvérom UNI
• Pripravený pre komunikáciu s OMNI 2

Simulátor novorozence - S2220 Super Tory

Neurologické vlastnosti

 • Plač/vzlykanie s viditeľným pohybom úst
 • Mrkajíce oči
 • Záchvaty/kŕče
 • Programovateľný svalový tonus: aktívny, znížený a ochabnutý

Dýchacie cesty

 • Anatomicky presná ústna dutina a dýchacie cesty
 • Nazotracheálna a orotracheálna intubácia (ETT, laryngálne dýchacie cesty)
 • Záklon hlavy, zdvihnutie brady, ťah čeľuste
 • Podporuje intubáciu pažeráku
 • Zdvíhanie trubice NG/OG
 • Podpora ventilácie pomocou resuscitačnej masky
 • Hyperextenzia krku a obštrukcia dýchacích ciest pri ohybu so záznamom udalostí
 • Detekcia hĺbky intubácia a softvér so zaznamenávaním udalostí
SuperTory-dychani

Dýchanie

 • Spontánne dýchanie
 • Rôzna miera respirácie a pomery nádychu a výdychu
 • Programovateľné jednostranné zdvíhanie a klesanie hrudníka
 • Jednostranné zvuky pľúc synchronizované s mierou respirácie
 • Programovateľná retrakcia, kolísavé dýchanie
 • Podpora mechanickej ventilácie
  • - A/C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV
  • - podpora PEEP (až 20 cm H20)
  • - Dynamické ovládanie dýchacích ciest a pľúc
  • - Rôzne pľúcne harmónie
  • - Obojstranný odpor priedušiek
 • Programovateľné respiračné úsilie pre odstavenie/uvoľnenie
  • Jednostranné zdvíhanie hrudníka pri intubácii pravej hlavnej vetvy (automatická detekcia a zaznamenanie)
 • Odozva pri ventilácii v reálnom čase
  • Podpažné miesto pre pneumotorax na oboch stranách podporuje dekompresiu ihlou a zavedenie hrudnej trubice
  • Miesta pre pneumotorax obsahujú hmatateľne dôležité kostné miesta, realistickú kožu pre rezanie a šitie, krvácanie, hmatateľný pleurálny výbežok a odsávanie tekutiny
 • Viditeľné zdvíhanie hrudníka pri ventilácii pomocou resuscitačnej masky
 • Podpora EtCO2 monitorovanie pomocou reálnych senzorov a monitorovacích zariadení
Simulátor novorozence Super Tory

Srdcové vlastnosti

 • Obsahuje zrozumiteľnú knihovňu EKG rytmov s voliteľnými variáciami tepu
 • Podporuje monitorovanie EKG pomocou reálnych zariadení
 • Podporuje respiračné monitorovanie odvodené z EKG (EDR)
 • eCPRTM záznam kvality v reálnom čase
  • - Čas do KPR
  • - Hĺbka/miera kompresie
  • - Prerušenie pri kompresii
  • - Miera ventilácie
  • - Nadmerná ventilácia
  • - Smart KPR hlas trénera
 • Snímač hĺbky kompresie
 • Defibrilácia, kardioverzia a stimulácia pomocou reálnych zariadení a energie
  • Pri efektívnej kompresii hrudníka je možné nahmatať femorálny tep a je pozorovateľná EKG aktivita
 • Zdravé a abnormálne zvuky srdca
 • Podporuje virtuálnú stimuláciu a defibriláciu
SuperTory-tablet

Obehový systém

 • Viditeľná cyanóza, nažltnutosť, bledosť a červenosť o rôznych intenzitách
 • Podporuje manuálne stanovenie času kapilárneho plnenia na ľavom chodidle (automatická detekcia a zaznamenanie)
 • Programovateľná fontanela: stlačená, normálna a vypuklá
 • Hmatateľný tep: brachiálny, femorálny a umbilikálny
 • Detekcia a záznam nahmatania tepu
 • Tep závislý na tlaku krvi
 • Podporuje meranie krvného tlaku pomocou reálneho zariadenia s manžetou
 • Počuteľné Korotkoffove zvuky
 • Preduktálne (pravá ruka) a postduktálne (pravé chodidlo) monitorovanie SpO2 pomocou reálnych zariadení
Hmatatelná fontanela
SuperTory
SuperTory-thumb4

Cievny prístup

 • Vnútrožilná kanylácia: bolusová injekcia, infúzia a odber vzoriek
  • - ruka
  • - koža na hlave
  • - pupok
 • Pupočná katetrizácia (UVC/UAC) nepretržitá infúzia a odber vzoriek
 • Obojstranná intraoseálna holenná infúzia
SuperTory
SuperTory-obr.3
SuperTory-obr.4

Gastrointestinálne vlastnosti

·         Programovateľné nadúvanie brucha

·         Katetrizácia močových ciest

·         Normálne a abnormálne zvuky čriev

 

Obsah balenia

·         Super Tory

·         Tablet so softvérom UNI

·         Licencia pre UNI

·         Licencia pre automatický mód

·         Knihovňa vopred naprogramovaných scenárov

·         RF komunikačný modul

·         Nabíjačka

·         Adaptér pre defibriláciu

·         Náhradné spodné časti paží pre vnútrožilný prístup

·         Plniace sady - nádoba so simulovanou močom a zásobník na simulovanú krv

·         Vložky pre IV prístup na kožu hlavy

·         Pupočné šnúry

·         Pupok po odstránení pupočnej šnúry

·         Lekárska páska

·         CO2 adaptér

·         Kufrík

Gastrointestinálne vlastnosti

·         Programovateľné nadúvanie brucha

·         Katetrizácia močových ciest

·         Normálne a abnormálne zvuky čriev

 

Obsah balenia

·         Super Tory

·         Tablet so softvérom UNI

·         Licencia pre UNI

·         Licencia pre automatický mód

·         Knihovňa vopred naprogramovaných scenárov

·         RF komunikačný modul

·         Nabíjačka

·         Adaptér pre defibriláciu

·         Náhradné spodné časti paží pre vnútrožilný prístup

·         Plniace sady - nádoba so simulovanou močom a zásobník na simulovanú krv

·         Vložky pre IV prístup na kožu hlavy

·         Pupočné šnúry

·         Pupok po odstránení pupočnej šnúry

·         Lekárska páska

·         CO2 adaptér

·         Kufrík