S2200 - Victoria - simulátor matky a dieťaťa

S2200 - Victoria - simulátor matky a dítěte
Pôrodníctvo, gynekológia - filter:Pôrodné simulátory
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4108.S2200
 • Detailný popis
Pôrodný model S2200 - Victoria

Obecné

 • Matka pri pôrode plne donoseného dieťaťa
 • Bez potreby napájania zo siete a bezdrátový; plne responzívny behom transportu
 • Bezdrátové ovládánie na vzdialenosť až cca 90 metrov
 • Vnútorná nabíjateľná batéria poskytuje až 10 hodín prevádzky bez potreby napájania zo siete
 • Mäkká a pružná koža tela s pohyblivými kĺbmi bez švov
 • Realistický pohyb kĺbov: krk, rameno, lakeť, zápästie, bedrá, koleno a kotník
 • Pronácia a supinácia predlaktia
 • Možnosť bezdrátového prepojenia s plodom-novorodencom NOELLE
 • Tablet s dotykovou obrazovkou s vopred nainštalovaným UNI softwarom s doživotnou licenciou
 • Dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením s vopred nainštalovaným virtuálnym monitorom s doživotnou licenciou
 

Neurologické vlastnosti, odozva

 • Programovateľná miera mrkania
 • Programovateľná reakcia zreničky: reakcia na svetlo, doba zväčšenia, konsenzuálna odozva, jednostranná reakcia zreničky
 • Programovateľný automatický paralelný chod a pohyby oka vrátane škúlenia
 • Záchvaty s voliteľnými úrovňami intenzity
 • Buďte hlasom simulátoru Victoria a zapojte se do realistického dialógu medzi pacientom a lekárom behom simulácie
 • Počúvajte reakcie poskytovateľa starostlivosti do vzdialenosti až cca 30 metrov
 • Nahrávajte a znovu púšťajte hlasové odozvy v akomkoľvek jazyku
 

Dýchanie

 • Automatické plynulé dýchanie
 • Voliteľné respiračné vzory synchronizované so zdvihom hrudníka vrátane normálneho dýchania, Cheyne-Stokesovho dýchania, apnoe a viac.
 • Voliteľné obojstranné alebo jednostranné zvuky prednej časti pľúc synchronizované s respiračnými vzorcami obsahujú: sipot, pískanie pri nádychu, praskot a viac.
 • Programovateľná miera dýchánia a pomer nádychu a výdychu
 • Realistický zdvih hrudníka behom asistovanej ventilácie
 • Uskutočňovanie ventilácie, monitorovanie v reálnom čase a zaznamenávanie
 • Detekcia intubácie pravej vetvy prostredníctvom automatického jednostranného zdvihu hrudníka
 • Pripravený pre reálne vydychovanie CO2: 10 programovateľných úrovní reálneho a merateľného vydychovania CO2 (voliteľný CO2 adaptér 4108.S2200.078)
 

Srdce

 • Monitorujte uskutočňovanie kompresie a ventilácie pre nácvik KPR a vyhodnotenia výkonu
 • Pri efektívnych kompresiách môžete nahmatať pulz a pozorovať EKG signál
 • Vyberte si z rozšiřujúcej knižnice vopred naprogramovaných srdečných rytmov s možnosťou arytmie
 • 4-zvodové snímanie EKG v reálnom čase pomocou reálnych EKG zariadení
 • Defibrilujte, uskutočňujte kardioverziu a určujte tempo pomocou reálnej energie
 • Defibrilácia, odozva, záznam a protokol
 • Realistické zvuky srdca
 • Programovateľný tlkot srdca synchronizovaný s EKG a pulzmi i behom určovania tempa
 • Zobrazenie virtuálnych 12-zvodových EKG rytmov
 

Dýchacie cesty

 • Záklon hlavy, zdvih brady, predsunutie dolnej čeľuste
 • Orálna alebo nazálna intubácia
 • Programovateľné komplikácie dýchacích ciest: laryngospasmus, opuch jazyka a opuch hltanu
 • Sellickov manéver umožňuje pohľad na hlasivky
 • Detekcia, zaznamenanie a vyhodnotenie hĺbky intubácie dýchacích ciest
 • Intubácia pažeráku
 • Voliteľné zvuky horných ciest dýchacích synchronizované so vzormi dýchania
 • Ventilácia pomocou resuscitačnej masky s viditeľným zdvihom hrudníka
 

Črevá a genitálie

 • Voliteľné zvuky čriev
 • Vnútorný zásobník na tekutinu s močovou trubicou pre nácvik Foleyho katetrizácie
 • Rektum so snímačmi zavedenia čapíku
 

VICTORIA – model matky

 • matka s realistickým vzhľadom pri donosení plodu
 • anatomicky presná s realistickými proporciami
 • vylepšená koža
 • pohyblivé kĺby ako u skutočného človeka
 • bezdrôtová technológia „ošetrenie v pohybe“
 • doba prevádzky bez pripojenia ku zdroju až 10 hodín
 • možnosť zavedenia epidurálneho katétra
 • bezdrátové hovorenie

 

MONITOROVANIE

 • použitie skutočných lekárskych prístrojov k monitorovaniu matky a dieťaťa: - počúvanie srdcových odoziev dieťaťa kontrakciou - EKG monitorovanie – použitie defibrilátora – pulzný oximeter – meranie tlaku
 • uskutočňovanie Leopoldových manévrov a vonkajších vyšetrení
 • nahmatanie realistických kontrakcií

 

PÔROD

 • presný pôrodný systém umožňuje: prirodzený pohyb dieťaťa v pôrodných cestách – tichou a kľudnou operáciou – správne napodobnenie najzložitejších pôrodných scenárov
 • zásobník so zárodočnou tekutinou umožňuje realistický pôrod a lubrikáciu modelu
 • obsahuje nasledujúce scenáre: normálny pôrod – pôrod koncom panvovým – dystokia ramienok – cisársky rez – pôrod pomocou klieští alebo vákuovým extraktorom

 

NOVORODENEC (súčasťou sady)

 • plne donosené dieťa s realistickým vzhľadom
 • anatomicky presný s realistickými proporciami
 • vylepšená koža
 • realistické skĺbenie ako u skutočného novorodenca
 • bezdrôtová technológia „ošetrenia v pohybe“
 • dieťa má nasledujíce vlastnosti (zdravé i choré): srdcové a pľúcne odozvy – pohyb – plač – cyanóza

 

POPÔRODNÉ OŠETRENIE

 • realistická popôrodná hemorágia s programovateľnou reguláciou krvácania
 • možnosť uskutočňovania masáže maternicového fundu alebo zavedenie balónkového katétra – maternicová tamponáda
 • ošetrenie 1. – 4. stupňa episiotómie pomocou realistických chirurgických pomôcok
 • pôrod realistickej placenty s pupočnou šnúrou môže byť normálny, ale tiež simuluje rôzne komplikácie: pupočná šnúra okolo krku dieťaťa – výhrez pupočnej šnúry – vcestné lôžko – popôrodné rezíduá

 

OVLÁDACÍ SOFTWARE

 • výkonný a ľahko použiteľný software s aktívnou 3D animáciou pacienta
 • ovládanie modelu pomocou tabletu zo vzdialenosti až 90 m
 • kompletná, presná a opakovateľná kontrola nad modelom Victoria, novorodencom a pôrodnými postupmi
 • obsahuje viac ako 30 predprogramovaných pôrodných scenárov
 • možnosť upravenia alebo vytvorenia vlastných scenárov
 • automatický režim rozpoznania podaných liekov
 • zostáva plne funkčný i behom prevozu
Detaily:

Simulátor Victoria je pripravený pre simuláciu na akomkoľvek potrebnom mieste. Prevážajte simulátor z miesta pôrodu do operačnej miestnosti bez prerušenia chodu simulácie a výučby. So simulátorom Victoria môžu inštruktori do výučby implementovať simuláciu výberu podľa naliehavosti, týmový nácvik a týmové odovzdávanie úloh a zlepšiť výkony v oblastiach, v ktorých môže často dôjsť k chybám.

Rezná hrana. Celotelová pružná koža. Kĺby bez švov. Fungujúci i bez sieťového kábla. Bezdrátový. Plne funkčný pri prevoze. „Starostlivosť v pohybe“, pohlcujúce a realistické zážitky pri simulácii. Stručne, simulátor Victoria ® patrí k najlepším pôrodným simulátorom na svete.

 
VICTORIA ®

Pri pôrodných bolestiach a pôrode je úlohou ošetrujúceho zaistiť pohodlie a bezpečnosť jak matke, tak novorodencovi. Môžu nastať neočakávané komplikácie a v kritických situáciách je ošetrujúci s odpovedajúcimi znalosťami a skúsenosťami nepostrádateľnou osobou.

 
MATKA A NOVORODENEC

Victoria udáva nové štandardy pre realistický nácvik pri simulácii pôrodu dieťaťa. Jej pôrodný kanál je anatomicky presný, kompletný so zväčšujúcim sa maternicovým čapíkom a panvovými anatomickými miestami. Behom pôrodu plod zostupuje, vylieza a otáča sa prirodzeným spôsobom. Ošetrujúci môžu pri pôrode plodu pomáhať, zatiaľ čo interakcia je monitorovaná priamo z 3D animácie plodu softwaru.

 
SIMULÁCIA VO VÝUČBE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Cez 60 rokov je spoločnosť Gaumard odhodlaná poskytovať inovatívne simulačné riešenia pre výučbu zdravotníckej starostlivosti. Dnes sú produkty spoločnosti vytvorené na základe znalostí a skúseností v oblasti materskej a novorodeneckej simulácie.

 
POPÔRODNÉ KRVÁCANIE

Popôrodné krvácanie je jednou z hlavných príčin úmrtnosti matiek. Efektívny riadiaci protokol vyžaduje nácvik jednotlivých zručností a súdržnej týmovej práce.

 
NÁPRAVA EPISIOTÓMIE

Victoria obsahuje 3 vymeniteľné moduly episiotómie, a to stredovú episiotómiu s periuretrálnymi trhlinami, mediolaterálnu episiotómiu s trhlinami k malým pyskom a viacvrstvový štvrtý stupeň episiotómie s krvácejúcimi vaginálnymi trhlinami na bočných stenách a reznými ranami na maternicovom čapíku. Tieto moduly umožňujú niekoľkonásobné chirurgické nápravy pomocou skutočných chirurgických pomôcok. Realistická placenta a pupočná šnúra umožňujú simuláciu rôznych komplikácií vrátane omotania pupočnej šnúry okolo krku plodu, vyhreznutie pupečnej šnúry, vcestné lôžko, zadržané fragmenty a ďalšie.

 
STAROSTLIVOSŤ V POHYBE

Victoria je pacientský simulátor, ktorý je možné používať celkom bezdrôtovo. Všetky súčasti sú uložené vnútri samotného simulátoru a fungujú ticho a nepretržite bez akejkoľvek potreby externého pripojenia. Spoločnost Gaumard prerazila s týmto revolučným konceptom v roku 2004, aby poskytla ošetrovateľom schopnosť usktočňovať skutočné simulácie „Starostlivosť v pohybe“.

Victoria obsahuje najnovšie pokroky v bezdrôtovej technológii. Jej vnútorná nabíjiteľná batéria a energeticky efektívne technológie umožňujú bezdrôtovú a neprerušovanú simuláciu, ktorá môže trvať až 8 hodín. Žiadne iné materské a novorodenecké simulátory se nepribližujúí tejto úrovni mobility a slobody pohybu.

 
REÁLNE MONITOROVANIE

Rozpoznávanie úzkosti matky a plodu je dôležitou zručnosťou každého poskytovateľa lekárskej starostlivosti. Preto by mala najpokročilejšia simulácia umožniť výučbu s použitím reálneho diagnostického lekárskeho vybavenia. Victoria podporuje najširšiu škálu lekárskeho diagnostického vybavenia akéhokoľvek bezdrôtového simulátoru matky a novorodenca. Použite reálny monitor plodu, EKG monitor, defibrilátor, pulzný oximeter a automatické zariadenie pre meranie krvného tlaku. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu používať reálne vybavenie, interpretovať dôležité informácie a postupovať podľa protokololov tak ako u skutočných klinických prípadov.

 
ZAISTENIE ZDRAVÉHO ZAČIATKU

Vyhodnocovanie a starostlivosť o novorodenca ihneď po narodení sú dôležité týmové zručnosti. Victoria môže simulovať komplikácie, kde novorodenec vykazuje známky úzkosti, ktoré vyžadujú okamžitý zákrok.

 
DYSTOKIA RAMIEN

Zaseknutie ramena plodu je pohotovostná situácia. Pre predchádzanie poranení plodu musia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pracovať ako tým a rýchlo jednať. Victoria môže vykazovať znaky prezrádzajúce, že nastala komplikácia dystokia ramienok, ako sú vysúvanie a spätné zasúvanie hlavy plodu, pokles srdcového tepu plodu na monitore a oneskorená vonkajšia rotácia.

 
CISÁRSKY REZ

Bezdrôtový design simulátoru s realistickou anatómiou a realistickým vykazovaním symptómov umožňuje zrozumiteľnú simuláciu scenára, pri ktorom je potrebné uskutočniť pôrod císárskym rezom. Nacvičujte so svojím týmom pôrod cisárskym rezom, do ktorého patrí posúdenie nutnosti, prevoz, predávanie a chirurgický postup pre pôrod dieťaťa. Schopnosť simulátoru nacvičovať císársky rez podporuje použitie reálných chirurgických nástrojov pre rezanie a šitie brušnej steny. Vymeniteľné brušné vložky sú viacvrstvé pre simuláciu reálnej kože a pri prerezaní krvácajú.

 
KOMPLETNÉ OVLÁDANIE

Výkonný ovládací software pacientského simulátoru poskytuje zjednodušenie používania a možnosti potrebné pre ešte náročnejšie simulačné programy. Software je vopred nainštalovaný na bezdrôtovom tablete, ktorý je dodávaný so simulátorom Victoria. Tento ľahký tablet Vám umožňuje bez námahy ovládať simulátor Victoria u lôžka, z ovládacej centrály, alebo kdekoľvek vo vzdialenosti až 90 m. Užívateľské rozhranie obsahuje ovládaciu obrazovku pre pôrod a pôrodné bolesti, monitorovanie pacienta a plodu, aktívnu 3D animáciu pacienta, editor scenárov a prehrávač, generátor pracovného hlásenia, záznamník aktivít a viac.

 
POVAHA PÔRODNÝCH BOLESTÍ A PÔRODU

V reálnom svete je každá pôrodná bolesť iná. Každý pôrod je unikátny. Povaha je nepredvídateľná. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia byť pripravení zaistiť bezpečnosť matky a dieťaťa v akejkoľvek situácii.

Victoria môže simulovať pôrody s nízkym a vysokým rizikom s nekonečnými možnosťami klinických prejavov a to s presnou opakovateľnosťou. Patentovaný systém pre pôrod plodu, výkonný ovládací software a knižnica vopred naprogramovaných scénárov umožňujú študentom riešiť situácie v bezpečnom prostredí, zvýšiť výkonnosť pri určitých situáciach a získať hodnotné praktické skúsenosti.

 
PRECÍZNY PÔROD PRI KAŽDOM NÁCVIKU

Victoria obsahuje najpokročilejší a inovatívny systém pre pôrod plodu. Ten simulátoru umožňuje simulovať prirodzený pohyb plodu behom pôrodu s neprekonateľnou vierohodnosťou. Simulátor je veľmi precízny, tichý a bezproblémový. Plod sa realisticky otáča, klesá a vystupuje von z maternice veľmi prirodzeným spôsobom. Inovatívny pôrodný systém simulátoru Victoria je diaľkovo ovládaný pomocou výkonného intuitívneho užívateľského rozhrania. Táto kombinácia softwaru a hardwaru umožňuje, aby precízne ovládanie pohybov plodu bolo v perfektnom súlade s životnými funkciami behom pôrodu. Systém Vám umožňuje opakovať a znovu prehrávať aj tie najzložitejšie scenáre, takže každý tým účastníkov môže mať úplne rovnaký prípad a tým pádom je hodnotenie jednotlivých skupín objektívne.

 
Normálne pôrody

Simulátor Victoria tvorí nový štandard pre realistickú simuláciu pôrodu dieťaťa. Pôrodný kanál je anatomicky presný, kompletne s dilatáciou maternicového čapíku a anatomickými miestami panvy. Behom pôrodu plod klesá, vychádza z maternice a otáča sa prirodzenou cestou. Poskytovatelia zdravotnej starsotlivosti môžu behom pôrodu pomáhať plodu, zatiaľ čo interakcia je monitorovaná priamo pomocou 3D animácie plodu v softwari.

 
Pôrody v polohe panvovej

Simulujte realistický pôrod v polohe panvovej pre pripravenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na tieto nie tak často sa vyskytujúce sa rizikové situácie. Simulátor Victoria umožňuje použitie techník pri pôrode v polohe panvovej, ako je napríklad Pinardov manéver, pre uľahčenie vaginálneho pôrodu. Ako alternatívu simulátor umožňuje Zavanelliho manéver pri ponáhlaní sa na operačnú sálu pred uskutočnením pohotovostného cisárskeho rezu.

 
Pôrody císárskym rezom

Bezdrôtový design simulátoru, realistická anatómia a vykazovanie symptómov umožňujú zrozumiteľnú simuláciu scenárov, ktoré vyžadujú pôrod pomocou cisárskeho rezu. Nacvičujte s Vaším týmom postupy pri cisárskom reze, ako posudzovanie, transport, praktický nácvik a chirurgický zákrok pre pôrod dieťaťa. Možnosť simulátoru uskutčniť cisársky rez podporuje použitie reálnych chirurgických pomôcok pre rezanie a šitie brušnej steny. Vymeniteľná brušná vložka je viacvrstvová pre simuláciu reálnej kože a pri prerezaní krváca.

 
Asistované pôrody

Victoriin plod umožňuje uskutočňovať asistované pôrody pomocou reálnych pomôcok, ako sú pôrodné zariadenia využívajúce vákuum, alebo kliešte.