RV-10000A - Vibračný rheometer

RV-10000 A
Séria:A&D RV
Množstevná jednotka:ks
24.520,00 Eur
Cena bez DPH
29.424,00 Eur
Cena s DPH
Objednávkový kód:
0201.RV10000A
Získate:
12 746 Bodov
 • Detailný popis
 • opakovatelnost 1% měřené hodnoty i u malých objemů vzorků kapalin
 • změna smykové rychlosti řízením amplitudy vibrací destiček
 • snadné nastavení, čištění a velmi rychlé měření (stabilizace 20 vteřin)
 • široký rozsah kontinuálního měření (0.3 až 25,000 mPa·s)
 • malý vliv na vzorek tekutiny
 • možnost měření tekutin v pohybu
 • uživatelská kalibrace včetně kalibrace purifikovanou vodou
 • možnost temperace vzorku pomocí nádoby s vodním pláštěm
 • nerezové titanové měřicí destičky a teplotní snímač
 • X-Y-Z posuvný stůl
 • antivibrační stůl (AD-1671A)
 • RS-232C interface
 • USB (1.1) interface
 • speciální ovládací jednotka umožňuje:
     - Automatická změna amplitudy (smykové rychlosti) a sběr dat nastavený uživatelem
     - Real-time grafy viskozity v závislosti na čase, teplotě a smykové rychlosti
     - Uchovávání výsledků (v CSV formátu) a grafické zobrazení (JPEG) na USB flash disky
Měřicí metoda Tuning Fork Vibro Method (vlastní frekvence 30Hz)
Rozsahy amplitud 0.07 až 1.2 mm
Rozsahy měření 0.07 mm ≤ amplituda < 0.1 mm 2,000 až 25,000 mPa·s
0.1 mm ≤ amplituda < 0.2 mm 20 až 25,000 mPa·s
Amplituda = 0.2 mm 0.3 až 25,000 mPa·s
0.2 mm < amplituda ≤ 0.4 mm 0.3 až 12,000 mPa·s
0.4 mm < amplituda ≤ 0.8 mm 0.3 až 5,000 mPa·s
0.8 mm < amplituda ≤ 1.2 mm 0.3 až 3,000 mPa·s
Opakovatelnost 1% měřené hodnoty (standardní odchylka)
Přesnost ±3% (1 až 1000 mPa•s) při amplitudě  0.4 mm
Minimální dílek Rozsah (mPa·s) Minimální dílek (mPa·s) Minimální dílek (Pa·s)
0.3 až 10 0.01 0.0001
10 až 100 0.1 0.0001
100 až 1000 1 0.001
1000 až 25000 10 0.01
Jednotky měření viskozity mPa·s, Pa·s, cP, P
Minimální objem vzorku 10 ml
Měření teploty 0 až 99°C/0.1°C ; 100 až 160°C/1°C