ROBOTIX Mentor

ROBOTIX Mentor
  • Detailný popis

Platforma RobotiX Mentor

Moderný samostatný simulátor pre nácvik chirurgických operácií pomocou robota

  • Najrealistickejšie znázornenie pohybu rúk v robotickej chirurgii s presnou robotickou kinematikou, nástrojmi a pracovným prostredím
  • Konzola chirurga poskytuje autentické znázornenie pracovného prostredia, hlavných ovládačov a pedálov "robotického chirurga"
  • 3D HD stereoskopická osobná obrazovka poskytuje vysoko realistické grafické zobrazenie
  • Nastaviteľné prvky zaisťujú pohodlnú a ergonomickú polohu pri práci
  • Prídavný monitor pre inštruktora môže byť polohovaný samostatne pre lepšiu ukážku v skupine
 

Optimálny tímový nácvik - RobotiX Mentor s LAP Mentor Express

Možnosť tímového nácviku, vďaka začleneniu simulátora LAP Mentor Express, umožňuje chirurgickým asistentom spolupracovať s „robotickým chirurgom" v praxi ako pri skutočných postupoch. Hlavný chirurg a laparoskopický asistent nacvičujú zručnosti spoločne v rovnakom nácvikovom prostredí a aktívne ovplyvňujú simuláciu pre zlepšenie komunikačných zručností a synchronizácie v tíme.

 

Tímový nácvik je dostupný pre úlohy na základné zručnosti a pre moduly ku klinickým postupom.

Asistent môže nacvičovať laparoskopické zručnosti relevantné pre prácu s "robotickým chirurgom", ako je presúvanie a odovzdávanie predmetov, odstraňovanie predmetov z miesta operácie pomocou trokáru, odťahovanie, sanie, použitie svorky alebo spony. Komplexné záznamy poskytujú detaily k výkonu ako robotického chirurga, tak aj asistenta.

RobotiX_organs