PELVIC Mentor

PELVIC Mentor
  • Detailný popis

Platforma PELVIC Mentor

PELVIC MentorTM je integrovaný hybridný systém, ktorý kombinuje fyzicky prítomnú figurínu s počítačovým 3D virtuálnym systémom.

 

Inovatívny PELVIC Mentor využíva senzory, ktoré sú umiestnené na prste študenta. Tieto senzory, v kombinácii s figurínou a 3D obrazom, umožňujú študentovi získať údaje v reálnom čase o palpácii prstom, prehmataní brucha a manipulácie s krčkom maternice počas fázy anatomického posudzovania alebo počas vyšetrenia panvy.

Systém sleduje pohyby študenta a poskytuje kompletný záznam výkonu ohľadom pokroku a úrovne študenta.

Systém má atraktívny a praktický dizajn ideálny pre výukové účely.

Výmenný mechanizmus - PELVIC Mentor obsahuje rôzne vymeniteľné časti, ktoré znázorňujú normálnu a patologickú anatómiu panvy, takže študenti môžu získať skúsenosti s rôznymi anatomickými štruktúrami.