MW10 - Kardiologický pacientský simulátor "K" verzia 2

36024.jpg
K-Sim monitorKardiologický pacientský simulátor "K" verze 2
Simulácia pacientov s ochorením srdca a arytmiami - 88 príkladov. Vďaka realistickému pocitu na dotyk a vďaka zvukom a údajom zaznamenaným od skutočných pacientov tento model poskytuje realistickú praktickú výuku.
Klinické zručnosti - filter:Auskultácia
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4103.MW10
 • Detailný popis

Realistická a zrozumiteľná simulácia pacientov s ochorením srdca a arytmiou - 88 príkladov. Vďaka realistickému pocitu na dotyk a vďaka zvukom a údajom uloženým od skutočných pacientov tento model poskytuje realistickú praktickú výučbu. Vďaka ľahkému transportu simulátora môže byť použitý kdekoľvek, kde je potrebný klinický nácvik.

 

Základné funkcie

Simulátor „K“ obsahuje 12 prípadov normálnych zvukov srdca, 14 prípadov na simuláciu srdcových ochorení, 10 prípadov pre simuláciu arytmie a 52 prípadov pre simuláciu EKG arytmie.

Zvuky sú nahrávané od skutočných pacientov a reprodukované pomocou vysoko kvalitného zvukového systému. Možno použiť skutočný stetoskop. Auskultačné miesta zodpovedajúce srdcovým chlopniam sú presne rozmiestnené na tele figuríny v životnej veľkosti vytvorenej podľa skutočného človeka.

Auskultácia je základný postup u kardiologických pacientov, ktorý je veľmi rozšírene používaný od praktických lekárov až po kardiológov. Pre študentov je opakovaný nácvik nevyhnutný, aby rozoznali rozličné srdcové zvuky a šelesty. Avšak množstvo príležitostí pre nácvik s reálnymi pacientmi je obmedzené a nemusia stačiť. Simulátor „K“ poskytuje praktické skúsenosti pri rôznych prípadoch.

 

Nácvikové zručnosti

 • Pozorovanie krčných žíl
 • Nahmatávanie pulzu na 8 miestach
 • Počúvanie zvukov srdca a pľúc
 • Vizuálne cvičenie a nahmatávanie tlkotu srdcového hrotu na 3 miestach
 • 88 elektrokardiogramov
 

Nové funkcie

 • Diaľkové a bezdrôtové ovládanie
 • Obsluha viac simulátorov naraz
 • dotyková obrazovka
 • vytváranie zoznamov
 • Systém pre upozornenie na chybu
 • Pripojenie do elektrickej siete pomocou jednej zásuvky
 

Až 5 simulátorov naraz

Pomocou 1 počítača je možné bezdrôtovo ovládať až 5 simulátorov naraz. Na každý simulátor zvlášť možno nastaviť jednotlivý kardiologický prípad. Prípady možno ihneď prepínať kedykoľvek počas nácviku.

 

Vytváranie zoznamov

Vyberte si až 10 prípadov z 88 predlôh a vytvorte si zoznam. Zoznam je možné vytvoriť dvoma spôsobmi: ručne, nastavením doby priebehu pre každý zvolený prípad, alebo uložením jednotlivého nácviku s niekoľkými prípadmi.

 

Pripravený na použitie

Veľmi jednoduché zapojenie.

 

Systém pre upozornenie na chybu

Tento systém uľahčuje údržbu systému, aby boli jednotky simulátora "K" vždy v najlepšom možnom stave. Na chyby reproduktora, pulzov a tlkotov hrotu srdca je upozornené na obrazovke. História stavu systému je automaticky zaznamenávaná pre porovnanie.

Diaľkové a bezdrôtové ovládanie, obsluha viac simulátorov naraz, dotyková obrazovka, vytváranie zoznamov, systém pre upozornenie na chybu, pripojenie do elektrickej siete pomocou jednej zásuvky
 

Případy a simulace

Simulace zvuků zdravého srdce (12 případů)

 • S2 oddělený (-) TF: 60
 • S1 oddělený (+)
 • S2 oddělený (+)
 • S2 více oddělený
 • S3 galopový rytmus
 • S4 galopový rytmus
 • plicní ejekční zvuk
 • S3 a S4 galopový rytmus
 • neškodný šelest
 • midsystolický klik
 • S2 oddělený (-) TF: 72
 • S2 oddělený (-) TF: 84

Trenažér simuluje vlny krční žíly, arteriální pulzy a srdeční pulzy a také zvuky srdce, jako je SD oddělený rytmus v plicní oblasti a S3 a S4 galopový rytmus v mitrální oblasti.

 

Simulace onemocnění srdce (14 případů)

 • aortální stenóza
 • mitrální regurgitace
 • mitrální stenóza
 • aortální regurgitace
 • hypertrofická kardiomyopatie
 • mitrální regurgitace a stenóza
 • stenóza plicní chlopně
 • defekt septa síní
 • defekt septa komor
 • regurgitace trojcípé chlopně
 • akutní mitrální regurgitace
 • otevřená Botallova dučej (PDA)
 • prolaps mitrální chlopně
 • dilatační kardiomyopatie

Trenažér simuluje charakteristické nálezy v tepových vlnách žil a tepen. Například při předčasném stahu komory je žilní puls normální, ale tepenný puls je díky předčasným úderům srdce sotva hmatatelný.

Arytmie (10 případů)

 • sinusová arytmie
 • sinusová tachykardie
 • sinusová bradykardie
 • předčasný stah komory (1)
 • předčasný stah komory (2)
 • předčasný stah komory (3)
 • sinoatriální blokáda
 • atrioventrikulární blokáda
 • fibrilace síní
 • flutter síní

Trenažér simuluje charakteristické zvuky a pulzní vlny, jako jsou předčasné srdeční údery komor.

 

EKG: simulace arytmie

 • A-01 normální sinusový rytmus
 • A-02 sinusová tachykardie
 • A-03 sinusová arytmie
 • A-04 ojedinělé předčasné síňové stahy
 • A-05 každý druhý síňový stah předčasný
 • A-06 ektopický fokus
 • A-07 putující zdroj vzruchů
 • A-08 rytmus koronárního sinu
 • A-09 sinusová bradykardie
 • A-10 sick sinus syndrom
 • A-11 fibrilace síní
 • A-12 flutter síní
 • A-13 flutter a fibrilace síní
 
 • B-01 flutter síní
 • B-02 atrioventrikulární blokáda
 • B-03 atrioventrikulární blokáda a kompletní blokáda pravého Tawarova raménka
 • B-04 atrioventrikulární blokáda (digitální)
 • B-05 atrioventrikulární blokáda (Mobitz)
 • B-06 atrioventrikulární blokáda (Mobitz)
 • B-07 atrioventrikulární blokáda (3:1 a 4:1)
 • B-08 atrioventrikulární blokáda a kompletní blokáda pravého Tawarova raménka
 • B-09 paroxysmální síňová tachykardie
 • B-10 rytmus atrioventrikulární junkce (SVST)
 • B-11 rytmus atrioventrikulární junkce (patologická)
 • B-12 rytmus atrioventrikulární junkce
 • B-13 stah atrioventrikulární junkce
 
 • C-01 V VI zdroj vzruchů
 • C-02 zdroj vzruchů síní
 • C-03 zdroj vzruchů komor
 • C-04 atrioventrikulární sekvenční zdroj vzruchů
 • C-05 částečná blokáda pravého Tawarova raménka
 • C-06 kompletní blokáda pravého Tawarova raménka
 • C-07 kompletní blokáda levého Tawarova raménka
 • C-08 kompletní blokáda levého Tawarova raménka
 • C-09 kompletní blokáda levého Tawarova raménka (z akutního infarktu myokardu)
 • C-10 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
 • C-11 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
 • C-12 Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
 • C-13 ojedinělé předčasné komorové stahy
 
 • D-01 předčasný každý čtvrtý komorový stah
 • D-02 předčasný každý třetí komorový stah
 • D-03 předčasný každý druhý komorový stah
 • D-04 předčasný komorový stah (dvakrát za sebou)
 • D-05 předčasný komorový stah (opakovaný)
 • D-06 předčasný komorový stah (fenomén r na t)
 • D-07 nesetrvalá komorová tachykardie
 • D-08 komorová tachykardie
 • D-09 flutter komor
 • D-10 fibrilace komor
 • D-11 rytmus komor (sinusový)
 • D-12 zrychlený komorový rytmus
 • D-13 agonální rytmus
 

Kromě 36 pacientských simulací software umožňuje detailní studii EKG při různých arytmiích. Pro nácvik čtení vln pomocí pauzy nebo funkci kalibrátoru je zobrazena grafika EKG v plné velikosti. 52 předem nahraných případů je rozděleno do 4 kategorií, z nichž každá obsahuje 13 případů.