MP1818 - Dolní končetina - povrchová disekce s levou částí mužské pánve

MP1818
MP1818 - Dolní končetina - povrchová disekce s levou částí mužské pánve
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4003.MP1818
  • Detailný popis

Tento 3D tištěný model zobrazuje anatomické struktury spodní končetiny a levé části mužské pánve. Model je kombinací 3D výtisků MP1816 - Dolní končetina - povrchová disekce a MP1765 - Levá část mužské pánve.

Dolní končetina:

Dolní končetina je otevřena proximálně v blízkosti středové oblasti stehna až po částečně otevřené chodidlo. Příčný řez stehnem odhaluje neurovaskulární struktury přední, středové a zadní oblasti. Zde patří velká vena saphena povrchově na koncových větvích stehenního nervu, tepny a žíly v přední oblasti a perforační větve hluboké stehenní tepny ve středové a zadní oblasti.

Zbytek stehna, nohy a hřbetu chodidla byl otevřen pro odhalení povrchových struktur a oblastního svalstva, ale zadní část modelu otevřená nebyla. Dráha velké vena saphena je viditelná od středové části stehna po středovou část kotníku a středovou část dorzálního žilního plexu. Počátek malé vena saphena od postranních větví dorzálního žilního plexu je také viditelná až k okraji otevřené povrchové fascie v blízkosti postranní části kotníku. Hlubší stehenní tepenné, žilní a nervové větve jsou viditelné hluboko v předním oblastním svalstvu (a otevřeném krejčovském svalu) a vstupují do kanálku přitahovače. V blízkosti středové části kolenního kloubu je viditelný nervus saphenus procházející povrchově v blízkosti velké vena saphena na povrchu zadní bércové fascie a končící v místě větvení středového kožního nervu nohy. Na postranní části nohy jsou uchovány středové a přechodné dorzální kožní větve z povrchového fibulárního nervu procházející do hřbetu chodidla spojeného s přítoky dorzálního žilního plexu.

Mužská levá pánev:

Mužská pánev zobrazuje povrchové a hluboké struktury malé a velké pánve, tříslovou a stehenní oblast. V příčném řezu můžeme vidět dorzální muskulaturu, muskulaturu břišní stěny (přímý sval břišní, vnější a vnitřní břišní šikmé svaly, příčné břišní svaly), velký sval bederní a čtyřhranný sval bederní a tyto svaly jsou odděleny jak od sebe navzájem, tak od tuku fasciálními vrstvami, jako je obal přímého svalu a fascia thoracolumbalis. Velký sval bederní leží na boku od vnější kyčelní tepny s levou testikulární tepnou a žílou ležící na jeho povrchu. Ještě více na boku (a směrem dolů) jsou přes povrch kyčelního svalu rozmístěny nervus ilioinguinalis, postranní kožní nerv stehna a stehenní nerv.

Levá běžná kyčelní tepna se rozdvojuje na úrovni sakrálního výběžku na vnější a vnitřní kyčelní tepnu. Model nemá jasně definovanou přední a zadní část vnitřní kyčelní tepny, místo toho koncové tepny postupně vycházejí z vnitřní části kyčle. Postranní sakrální, spodní rektální, spodní hýžďová, vnitřní pudendální, horní vezikální, obturátorová a pupeční tepna (která končí ve středovém pupečním vazu) jsou viditelné v těsné blízkosti u sakrální břišní větve. Spodní hýžďová a vnitřní pudendální tepna nemají při tomto pohledu viditelné rozdvojení a vedou spodní částí přes hruškovitý sval.

Je možné pozorovat hlubokou průtažnou kyčelní tepnu procházející hluboko za tříselným vazem, zatímco větve ze spodní epigastrické tepny a žíly lze vidět, jak procházejí přes přímý břišní sval a leží na obalu přímého svalu. Levá běžná kyčelní žíla leží hluboko od levé běžné kyčelní tepny; obturátorová větev a vnější kyčelní tepna byly uchovány.

Ve středové ose jsou viditelné stydká spona a sagitální řezy pánevních vnitřností: zepředu dozadu, měchýř (s přítokem levého močovodu, který prochází přes kyčelní cévy na úrovni pánevního okraje), levé semenné váčky a chámovod, a konečník (obklopen vnějším svěračem). Dráha močovodu je viditelná, jak vede ze spodní části měchýře přes prostatickou žlázu, pánevní membránu a topořivé těleso. Pod rozčleněnými topořivými tělesy leží šourek, u kterého byla odejmutá kůže pro odhalení parietální tunica vaginalis.

Na uchované proximální části stehna byla odejmuta fascia lata pro odhalení přechodu neurovaskulárních částí a muskulatury z pánevní oblasti. Nad tříslovým vazem bylo vytvořeno „okénko“ pro odhalení vespod ležící aponeurózy příčného břišního svalu. Stehenní žíla a tepna byly odstraněny ze stehenního pláště a zakončení stehenního nervu leží na povrchu musculus iliopsoas. Vena saphena magna je viditelná, jak prochází středově přes hřebenový sval, dlouhý přitahovač a štíhlý sval, zatímco větve stehenního nervu procházejí přes hlubokou tepnu stehna. Je viditelné svalstvo stehna s řezem krejčovského svalu, který leží na kyčelních svalech a počátcích předních svalů stehna (přímý sval stehenní, musculus vastus lateralis, vastus intermedius a vastus medialis). Je možné vidět vsazení napínače stehenní povázky na přední hranici iliotibiálního traktu, který se klene přes postranní plochu stehna. Vytvořené „okénko“ poskytuje pohled na vespod ležící malý sval hýžďový, jehož zakončení se nachází v postranní části většího trochanteru.