MP1523 - Ľavé rameno - povrchové svaly a axilárna / brachiálna tepna

MP1523
MP1523_1
MP1523 - Levé rameno - povrchové svaly a axilární/brachiální tepna
Množstevná jednotka:ks
1.066,00 Eur
Cena bez DPH
1.279,20 Eur
Cena s DPH
Objednávkový kód:
4003.MP1523
Získate:
388 Bodov
  • Detailný popis

Tento 3D tlačený model ľavého ramena sa skladá z lopatky, paže a kľúčnej kosti s povrchovými svalmi okolo ramenného kĺbu, svalov rotátorovej manžety a axilárnej tepny postupujúci distálne do miesta, kde sa mení v brachiálnu tepnu.

Svaly pripojené ku kľúčnej kosti boli uchované vrátane podkľúčkového svalového úchytu k spodnej hrane kľúčnej kosti a deltového svalu pokrývajúceho postrannú časť proximálnej časti hornej končatiny (prekrýva počiatky dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramenného a postrannú hlavu trojhlavého svalu ramenného). Klavikulárna hlava veľkého prsného svalu bola uchovaná. Zo zadnej strany môžete tiež pozorovať horné vlákna trapézového svalu a ich uchytenie k zadnej hrane postrannej tretinovej časti kľúčnej kosti a k nadpažkovému výbežku a lopatkovému hrebeňu. Medzi ďalšie svaly pripojené k lopatke, ktoré boli uchované, patrí podlopatkový sval a pílovitý sval predný, ktoré sú viditeľné pri pohľade z prednej alebo rebrovej strany. Pri prehliadke predných častí môžete vidieť, že bolo uchované vloženie malého prsného svalu do zobcovitého výbežku lopatky. Pri pozorovaní zo zadnej strany je viditeľný veľký a malý sval oblý, ktoré vychádzajú z postrannej hrany lopatky. Nadhrebeňový sval je uchovaný, ale podhrebeňový sval bol sčasti odňatý pre zobrazenie vetiev podlopatkovej tepny prechádzajúcej z fossa supraspinata okolo spodku chrbtice, aby potom vstúpili do fossa infraspinata a nakoniec do svalu podhřebenového. Je viditeľná tiež malá časť úchytu musculus omohyoideus nad podlopatkovým väzivo.

Pod spodnou hranicou kľúčnej kosti je viditeľná axilárna tepna, z ktorej na prednej strane vychádza torakoakromiálna vetva a v o niečo málo viac distálnej časti môžeme vidieť nadlopatkovú tepnu prechádzajúcu na zadnej strane. Zadné vetvy lopatkového pletenca prechádzajú distálne spolu s podlopatkovými tepnami. Predný a zadný pletenec pažných tepien nie sú pri pohľade z prednej strany vidieť, avšak zadný pletenec môžeme vidieť hlboko v zadných vláknach deltového svalu, pretože prechádza cez štvorhranný priestor. Pod spodnou hranicou veľkého svalu oblého sa axilárna tepna mení na tepnu brachiálnu. Radiálna vedľajšia tepna je viditeľná a vychádza z brachiálnej tepny. Axilárna tepna sa mení na brachiálnu tepnu za spodným okrajom veľkého oblého svalu.

Svaly proximálnej časti hornej končatiny boli uchované, a tie na povrchovej vrstve, napr. dlhá hlava dvojhlavého svalu ramenného a dlhá a postranná hlava trojhlavého svalu ramenného, môžu byť pozorované z kompletnej svalovej vrstvy okolo kosti ramennej. Priečny rez stredovej osi kosti ramennej skvele vyobrazuje vzťahy veľkých neurovaskulárnych zväzkov so svalmi v prednej a zadnej oblasti.

Je viditeľný malý zvyšok nadlopatkového nervu prechádzajúci pod nadlopatkovým väzivom.