MP1520 - Väzy hornej končatiny

MP1520 - Vazy horní končetiny
Množstevná jednotka:ks
729,00 Eur
Cena bez DPH
874,80 Eur
Cena s DPH
Objednávkový kód:
4003.MP1520
Získate:
260 Bodov
  • Detailný popis

Tento trojrozmerný tlačený exemplár znázorňuje celú kostru a väzy hornej končatiny od ramenného pletenca až po ruku. U ramenného pletenca sú viditeľné väzy obopínajúce kľúčnu kosť a lopatku (akromioklavikulárnu, korakoklavikulárnu, korakoakromiálnu) a tiež horný priečny lopatkový väz obopínajúci zárez na lopatke. Model zobrazuje malú časť nadhrebeňového svalového bruška a šľachy pre ukážku priechodu svalu hlboko do korakoakromiálneho väzu, ktorý je klinicky veľmi významnou anatomickou oblasťou. Šľacha podlopatkového svalu je mierne ohnutá pre zobrazenie prednej časti púzdra glenohumerálneho kĺbu a ďalej model zobrazuje šľachy dlhej hlavy trojhlavého svalu ramenného, veľkého oblého svalu a najširšieho chrbtového svalu obklopujúceho puzdro a proximálnu časť ramennej kosti. Šľacha dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramenného je viditeľná vnútri intertuberkulárnej drážky a je vsadená do horného glenohumerálneho kĺbového puzdra, ktoré vedie k supraglenoidnej uzline.

Puzdro lakťového kĺbu je rozrezané pre zobrazenie kĺbového povrchu distálnej časti ramennej kosti, proximálnej časti vretennej kosti a proximálnej časti lakťovej kosti. Model obsahuje ako lakťové, tak vretenné priľahlé väzy, rovnako ako prstencový väz vretennej kosti. Distálne od kĺbového puzdra sa nachádza šľachovitá vložka dvojhlavého svalu ramenného, ktorá vchádza do dorzálnej časti radiálneho hrbolčeka. Distálne od vnútrokostnej membrány sa nachádzajú dlaňové a dorzálne väzy zápästného kĺbu (vrátane radiálnych a lakťových priľahlých väzov, dlaňového a dorzálneho radiokarpálneho a ulnokarpálneho väzu, ligamentum pisohamatum, ligamentum pisometacarpale, ligamentum carpi radiatum, dlaňových a dorzálnych carpometakarpálnych väzov). Ruka a všetky jej prsty obsahujú matakarpofalangeálne a interfalangeálne kĺbové púzdra s priľahlými väzmi (volárne väzy); kĺbové puzdrá sú dorzálne otvorené pre pozorovanie kĺbových spojení medzi jednotlivými časťami. Model obsahuje koncové časti šliach povrchového a hlbokého ohýbača prstov pre ukážku ich vsadenia do základovej časti stredného a distálneho článku prsta a tiež šľachu dlhého ohýbača palca vchádzajúceho do základovej časti koncového článku prvého prsta.

Vytlačiť stránku Poslať odkaz na e-mail