MP1515 - Horná končatina - biceps, kosti a väzy

MP1515
MP1515_1
MP1515 - Horní končetina - biceps, kosti a vazy
Množstevná jednotka:ks
884,00 Eur
Cena bez DPH
1.060,80 Eur
Cena s DPH
Objednávkový kód:
4003.MP1515
Získate:
321 Bodov
  • Detailný popis

Tento 3D výtlačok zobrazuje počiatok a vsadenie bicepsu (väčšina iných svalových brušiek paže a ramena bola odstránená). Dlhá hlava bicepsu vychádza z nadkĺbovej uzlinky (tu nie je vidieť) a prechádza spodom v hlbokej drážke kosti ramennej, zatiaľ čo krátka hlava bicepsu vychádza zo zobcovitého výbežku lopatky. Je jasne rozoznateľné dvojklané vloženie svalu ako je dvojhlavá aponeuróza a oblá šľacha, ktorú môžeme vidieť ovinutou okolo vretennej kosti pre vstup do hrbolčeka vretennej kosti. V oblasti ramena môžete vidieť otvorené úpony niektorých svalov (podklíčkový, podlopatkový, veľký sval prsný, malý oblý sval, sval podhrebeňový a dlhá hlava tricepsu) a šľachovité vloženie širokého svalu chrbtového v blízkosti "dna" stredovej hrany dvojklanej drážky. Šľacha veľkého oblého svalu leží na stredovej hrane drážky a šľacha veľkého prsného svalu vstupuje do postrannej hrany drážky. Šľacha malého prsného svalu vychádza zo zobcovitého výbežku lopatky stredovo do začiatku krátkej hlavy bicepsu. Sú viditeľné väzy ramennej oblasti, ako ligamentum coracoclaviculare, ligamentum coracoacromiale, ligamentum coracohumarale a sú viditeľné tiež glenohumerálne a akromioklavikulárne kĺbové púzdra. Sval nadhrebeňový je jediným rotátorovým svalom, ktorý je kompletne uchovaný. Nadlopatkový väz, ktorý prechádza cez nadlopatkový vrub, je tiež viditeľný na hrane lopatky.

Na lakti je odhalené kĺbové puzdro vrátane prstencového väzu vretennej kosti. Radiálne kolaterálne väzy sú tiež rozoznateľné. Ulnárny kolaterálny väz nie je viditeľný, pretože dve hlavy vnútorného ohýbača zápästia boli uchované.