MP1410 - Zadná stena tela / hlboká disekcia brucha

MP1410
MP1410_1MP1410_2MP1410_3
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
4003.MP1410
  • Detailný popis

Tento 3D tištěný model doplňuje náš model pro pozorování zádové oblasti (MP1400) odhalením břišní hluboké disekce axiální anatomie od hlavy, krku, podpaží a břicha až po proximální část stehen. Odejmutí předních částí lebky a obratlových částí od krční oblasti až po 5. lumbální obratel umožňuje ničím nerušený pohled na struktury centrálního nervového systému a počátek segmentových nervů spojených s jinými axilárními a apendikulárními strukturami.

U lebky byla odejmuta celá obličejová kostra (po úroveň spánkových kostí u jejich výběžků) pro odhalení dvou mozkových hemisfér oddělených částečně ponechanou falx cerebri uloženou uvnitř mozkovny. Na ventrálním povrchu mozku jsou uchovány zadní části Willisova okruhu; jsou viditelné obratlové, bazilární a přední spodní mozkové tepny a jsou viditelné také dvě labyrintové tepny. Pravá vnitřní karotická tepna je odhalena uvnitř otevřené spánkové kosti a před opětovným objevením v postranní části podvěsku mozkového se znovu objevuje hluboko v malé chlopni tvrdé pleny mozkové. Na každé straně podvěsku mozkového jsou uchovány kořeny mozkových nervů CN II, III, V a VI.

Pod lebkou je díky odejmutí částí krčních obratlů odhalen průchod vertebrálních tepen (řez pravé vertebrální tepny proveden od C3 po C5 pro zobrazení ventrálních kořenů) a přední povrch míchy. Dále jsou odhaleny kořínky a kořeny cervikálního a brachiálního plexu; a dále truncus sympaticus, hlavové nervy CN X, CN XII a brániční nervy. Na pravé straně z horního cervikálního ganglionu po povrchu vnitřní karotické tepny vystupuje silný karotický nerv. Na levé straně byla uchována část předního šikmého svalu a vnitřní krční žíla s jejím zadním vyobrazením pro umožnění pohledu na struktury v kořenu krku. Klíční kosti a první žebra byla z velké části odejmuta pro odhalení průchodu axilárních tepen a brachiálního plexu na obou stranách a dále byla odejmuta přední hrudní stěna a muskulatura pro odhalení obou podpaží a jejich částí. Proximální části obou horních končetin jsou uchovány přibližně do jejich polovin a jsou uchovány také ramenní svaly (včetně části levé hlavové žíly v postranní části deltopektorálního trojúhelníku).

Ve středové linii hrudníku je viditelná mícha až po její zakončení v míšním kónu a jsou odhaleny také ventrální kořeny a kořínky smíšených spinálních nervů, které procházejí po stranách koncových nervů. Truncus sympaticus jsou nepřerušené od cervikální oblasti (včetně horní cervikální ganglie a hvězdicovité ganglie) po lumbální oblast a v několika částech jsou uchovány propojující nervy. Na pravé straně je viditelný počátek většího a menšího splanchnického nervu proti postranním částem hrudních obratlů. Na levé straně mezižeberní nervy procházejí hluboko do lumbální oblasti uchované pohrudnice, kde je uchována část bránice zakrývající počátek podžeberního nervu (více distální části jsou však viditelné). Pod bránicí jsou uchovány nervus ilioinguinalis, nervus iliohypogastricus a postranní stehenní kožní nervy a procházejí postranně přes zadní svalovou stěnu a velkou pánev (např. čtyřhranný sval bederní, příčný sval břišní a kyčelní svaly), zatímco nervus genitofemoralis leží na povrchové ploše bederního svalu a stehenní nerv leží těsně vedle něj. Na pravé straně byla pohrudnice zcela odstraněna a v lumbální oblasti jsou viditelné stejné nervy, nicméně absence bránice a odstranění bederního svalu umožňuje pohled na kořeny lumbálního plexu a počátek stehenního nervu.

Cévy a vnitřnosti velké a malé pánve byly zcela odstraněny, kromě zakončení rekta obklopeného svalstvem pánevního dna. Truncus lumbosacralis spojuje lumbální a sakrální plexy a zatímco většina nervů sakrálního plexu je uchována hluboko v uchované muskulatuře m. obrurator internus, obturátorové nervy jsou viditelné, jak vstupují do obturátorových kanálů na obou stranách modelu. Stydká spona byla odejmutá pro zobrazení podélné muskulatury distální části rekta.

Na modelu je uchována pouze malá část proximálních částí stehen, ale stehenní tepny a levá stehenní žíla jsou uchovány uvnitř femorálního trojúhelníku. Na pravé straně jsou díky odejmutí krejčovského svalu a disekci femorálního trojúhelníku odhaleny proximální větve stehenní tepny (středová a postranní průtažná stehenní tepna, hluboká tepna stehna).