HyDrive - Electric Vehicle Trainer

HyDrive - Electric Vehicle Trainer
Téma:Palivové články a "H" technológia
Množstevná jednotka:ks
Objednávkový kód:
5502.1000
 • Detailný popis

HyDrive ponúka študentom experiment pre skúmanie konštrukcie, funkčnosti a výhod palivových článkov a hybridných elektrických vozidiel. Pomáha učiteľom odovzdávať žiakom vedecké princípy tejto technológie. HyDrive je dodávaný s rozsiahlym didaktickým materiálom a vzdelávacím softvérom, ktorý uľahčuje prípravu učiteľa.

 
Kľúčové vlastnosti:
 • FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) vozidlo, ktoré môže byť používané nezávisle alebo na testovacom stolíku
 • H2 čerpacia stanica k ukážke bezpečného plnenia vozidiel
 • Modulárna zostava umožňuje skúmať jednotlivé komponenty alebo kompletný hybridný systém
 • Skutočné komponenty pre reálne kvalitatívne a kvantitatívne analýzy
 • Vysoko moderný didaktický softvér
 • Rozsiahly didaktický sprievodca s 13 experimentami
 

Experimenty:

 • Nabíjacia a vybíjacia charakteristika supercapacitoru
 • Charakteristická krivka palivového článku a jeho výkon
 • Vzťah medzi výkonom palivového článku a prívodom vzduchu
 • Základná rovnica pohybu a premena elektrickej energie na mechanickú
 • Charakteristika a energetická účinnosť elektrolyzéra
 • Elektromobily s palivovými článkami v praxi: rekuperačná brzdná energia
 • Konštrukcia a testovanie hybridného systému
 

Softvér:

Vzdelávací softvér umožňuje systémové riadenie a monitorovanie parametrov, získavanie dát a grafické znázornenie získaných údajov.
Softvér zobrazuje interakciu častí vozidla, premenu jedného typu energie na druhý smer toku a stav - zobrazuje, či je vozidlo spotrebováva alebo dodáva energiu.

 

Príklady jazdných cyklov, ktoré môžu byť konfigurované a zobrazované pomocou softvéru:

 • Mestský stop & go
 • Diaľnica, do kopca alebo z kopca
 • Výkon palivového článku v závislosti na dodávke vzduchu
 • Rekuperácia brzdnej energie
 

Komponenty

 • Fuel Cell Stack - výkon 1 W, 5 buniek air-breathing palivových článkov, využíva vodík a kyslík na výrobu elektrickej energie. Počet buniek sa môže meniť podľa úrovne experimentu s rôznymi úrovňami výkonu.
 • Gas Storage (2 kusy) - dve 30 cm3 skladovacie nádoby vodíka slúžia ako "plynové nádrže" vozidla, sú plnené z H2 plniacej stanice. Water absorber zabraňuje zaplneniu palivového článku destilovanou vodou.
 • Ventilátor - zvyšuje prítok okolitého kyslíka do sústavy palivových článkov, pomáha regulovať alebo zvýšiť ich výkon.
 • Supercapacitor -pomáha hybridizácii systému použitím rekuperované energie na pohon vozidla samostatne alebo spoločne s palivovým článkom.
 • Vodíková plniaca stanica - skladá sa zo 4 V dvojmembránového elektrolyzéra, ktorý využíva elektrickú energiu k rozkladu vody na kyslík a vodík. Vyrobený vodík sa ukladá do 80 cm3 nádoby a používa sa na pohon elektrického vozidla.
 • Testovacia lavica - nahrádza cestu (napr. valivý odpor), umožňuje simulovať typické profily v dráhových cykloch (napr. Mesto stop-and-go v porovnaní s diaľnicou).
 • Energy Management Board - centrálna riadiaca jednotka umožňuje pomocou Bluetooth aktivovať systém (napr. reguláciu rýchlosti vozidla, elektrolyzér, alebo pomer rekuperácie supercapacitoru) ako aj meranie a zaznamenávanie dát (napr. napätia na jednotlivých častiach článku).
Vytlačiť stránku Poslať odkaz na e-mail